Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp là chủ đề hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.!

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp nào?

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của nước ta là do Đảng và Nhà nước ta lãnh đạo. Mọi người dân đều được đảm bảo về sự công bằng, bình đẳng như nhau. Vậy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp nào? Hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu nhé.

1. Trắc nghiệm Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp nào?

A. Nông dân

Xem thêm:  Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng là mục tiêu tấn công đầu tiên?

B. Công nhân

C. Trí thức

D. Tiểu tư sản

Trả lời đáp án là B. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp Công nhân

2. Tại sao nhà nước ta mang bản chất của giai cấp công nhân?

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp

Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp Công nhân là do:

– Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động do giai cấp công nhân thông qua chính đảng của mình là Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Từ trong lịch sử có nhiều giai cấp đứng lên để lãnh đạo nhân dân giành chính quyền, nhưng chỉ đến khi giai cấp công nhân dưới chính đảng của mình với lãnh đạo nhân dân ta giành được chính quyền, thoát khỏi áp bức bóc lột. Vì vậy nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân.

– Tính giai cấp công nhân của Nhà nước ta được quyết định bởi tính tiên phong và sự lãnh đạo của giai cấp này. Tính tiên phong của giai cấp công nhân được thể hiện trong quá trình đấu tranh cách mạng, ở sự trung thành với lý tưởng cách mạng, ở khả năng nhận thức và tư tưởng đổi mới, phát triển. Vì giai cấp công nhân trong lịch sử là giai cấp chịu nhiều áp bức từ chế độ tư bản cũ, họ đã đứng lên và liên kết với nông dân để giành lại đất nước của chính mình.

Xem thêm:  Hành vi nào dưới đây không phải là dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

– Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta được thể hiện tập trung thống nhất ở sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với nhà nước. Giai cấp công nhân cũng là giai cấp đã tiếp thu tư tưởng về chủ nghĩa xã hội của Mác Lênin và tư tưởng của Hồ Chí Minh để xây dựng nên Đảng cộng sản lãnh đạo nhà nước hiện nay.

Mỗi nền dân chủ, mỗi nhà nước lại mang bản chất của một giai cấp khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện lịch sử của đất nước đó. Đối với đất nước ta thì quyết định lựa chọn đi theo con đường của Đảng cộng sản lãnh đạo là con đường vô cùng đúng đắn.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Học tập liên quan.


Categories: Lớp 11
Website: Thptlevantamsoctrang.edu.vn

Leave a Comment