NaOH + C2H5COOCH3 → CH3OH + C2H5COONa

Bạn đang xem bài viết NaOH + C2H5COOCH3 → CH3OH + C2H5COONa của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Mục lục

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình NaOH + C2H5COOCH3 → CH3OH + C2H5COONa

NaOH + C2H5COOCH3 → CH3OH + C2H5COONa là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, NaOH (natri hidroxit) phản ứng với C2H5COOCH3 (Methyl propionate) để tạo ra
CH3OH (metanol), C2H5COONa (Natri propionat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  C6H6 + HNO3 → H2O + C6H5NO2

Điều kiện phản ứng NaOH (natri hidroxit) tác dụng C2H5COOCH3 (Methyl propionate) là gì ?

Không có

Làm thế nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng C2H5COOCH3 (Methyl propionate) xảy ra phản ứng?

Cho C2H5COOCH3 tác dụng với NaOH.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NaOH (natri hidroxit) tác dụng C2H5COOCH3 (Methyl propionate) và tạo ra chất CH3OH (metanol), C2H5COONa (Natri propionat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra NaOH + C2H5COOCH3 → CH3OH + C2H5COONa là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
CH3OH (metanol) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), C2H5COONa (Natri propionat) (trạng thái: rắn), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
NaOH (natri hidroxit) (trạng thái: rắn), C2H5COOCH3 (Methyl propionate) (trạng thái: rắn), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng NaOH + C2H5COOCH3 → CH3OH + C2H5COONa

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra CH3OH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
CH3OH (metanol)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra CH3OH (metanol)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra C2H5COONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
C2H5COONa (Natri propionat)

Xem thêm:  2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra C2H5COONa (Natri propionat)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5COOCH3 Ra CH3OH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C2H5COOCH3 (Methyl propionate) ra
CH3OH (metanol)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C2H5COOCH3 (Methyl propionate) ra CH3OH (metanol)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5COOCH3 Ra C2H5COONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C2H5COOCH3 (Methyl propionate) ra
C2H5COONa (Natri propionat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C2H5COOCH3 (Methyl propionate) ra C2H5COONa (Natri propionat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình NaOH + C2H5COOCH3 → CH3OH + C2H5COONa

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình NaOH + C2H5COOCH3 → CH3OH + C2H5COONa

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình NaOH + C2H5COOCH3 → CH3OH + C2H5COONa

Câu 1. Este

Đun nóng m1 gam este X (C4H8O2) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được m2 gam muối. Biết rằng m1

A. isopropyl fomat
B. metyl propionat
C. etyl axetat
D. propyl fomat

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Bài toán liên quan tới phản ứng đốt cháy và phản ứng thủy phân este

Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là:

A. isopropyl axetat
B. etyl axetat
C. metyl propionate
D. etyl propionat.

Xem đáp án câu 2

Câu 4. Bài tập biện luận công thức của este dựa vào phản ứng xà phòng hóa

Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C3H5O3Na. Công thức cấu tạo của X là:

A. HCOOC3H7.
B. CH3COOC2H5.
C. C2H5COOCH3.
D. HCOOC3H5.

Xem đáp án câu 4

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng NaOH + C2H5COOCH3 → CH3OH + C2H5COONa

Chuỗi phương trình phản ứng về rượu

Đầu tiên hòa tan bari trong nước có hiện tượng khí hidro thoát ra.

Cho khí hidro phản ứng với andehit formic tạo thành rượu methanol.

Sau đó cho CH3OH tác dụng với axit propionic thu được metyl propionate.

Cho metyl propionate hòa tan trong dung dịch NaOH thu được natri propionat.

Cuối cùng cho natri propionat tác dụng với NaOH thu được natri cacbonat.

Phương trình liên quan

5 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Leave a Comment