NaOH + C2H5Cl → C2H5OH + NaCl


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình NaOH + C2H5Cl → C2H5OH + NaCl

NaOH + C2H5Cl → C2H5OH + NaCl là Phản ứng thế, NaOH (natri hidroxit) phản ứng với C2H5Cl (Cloroetan) để tạo ra
C2H5OH (rượu etylic), NaCl (Natri Clorua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  Cl2 + C6H5CH3 → HCl + C6H5CH2Cl

Điều kiện phản ứng NaOH (natri hidroxit) tác dụng C2H5Cl (Cloroetan) là gì ?

Không có

Làm thế nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng C2H5Cl (Cloroetan) xảy ra phản ứng?

cho dd NaOH tác dụng với C2H5Cl.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NaOH (natri hidroxit) tác dụng C2H5Cl (Cloroetan) và tạo ra chất C2H5OH (rượu etylic), NaCl (Natri Clorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra NaOH + C2H5Cl → C2H5OH + NaCl là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
C2H5OH (rượu etylic) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: Không màu), NaCl (Natri Clorua) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: Không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
NaOH (natri hidroxit) (trạng thái: Lỏng) (màu sắc: Không màu), C2H5Cl (Cloroetan) (trạng thái: khí) (màu sắc: Không màu), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng NaOH + C2H5Cl → C2H5OH + NaCl

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra C2H5OH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
C2H5OH (rượu etylic)

Xem thêm:  NaOH + Cr(OH)3 → Na[Cr(OH)4]

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra C2H5OH (rượu etylic)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra NaCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaOH (natri hidroxit) ra
NaCl (Natri Clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra NaCl (Natri Clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5Cl Ra C2H5OH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C2H5Cl (Cloroetan) ra
C2H5OH (rượu etylic)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C2H5Cl (Cloroetan) ra C2H5OH (rượu etylic)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5Cl Ra NaCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C2H5Cl (Cloroetan) ra
NaCl (Natri Clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C2H5Cl (Cloroetan) ra NaCl (Natri Clorua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình NaOH + C2H5Cl → C2H5OH + NaCl

Phản ứng thế là gì ?

Phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thê bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác.
Phản ứng thế cũng là một loại phương trình hoá học cực kỳ phổ biến trong chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng thế

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình NaOH + C2H5Cl → C2H5OH + NaCl

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình NaOH + C2H5Cl → C2H5OH + NaCl

Câu 2.

Cho chuỗi phương trinh chuyển hóa sau:
C2H4 —> C2H5OH —-> C2H5Cl + X —> NaCl —-> CH3CHO + Y —> C2H5OH
X, Y lân lượt là

A. NaOH, H2
B. NaOH, H2O
C. C2H5OH , H2O
D. H2O, NaOH

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Bài tập xác định các chất có thể phản ứng với dung dịch NaOH

Cho dãy các chất sau: glucozơ, saccarozơ, isoamyl axetat, phenylamoni clorua, poli(vinyl axetat), glyxylvalin (Gly-Val), etilenglicol, triolein. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng là:

A. 5
B. 7
C. 4
D. 6

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment