Na2S + Pb(NO3)2 → 2NaNO3 + PbS


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Na2S + Pb(NO3)2 → 2NaNO3+ PbS

Na2S + Pb(NO3)2 → 2NaNO3+ PbS là Phản ứng trao đổi, Na2S (natri sulfua) phản ứng với Pb(NO3)2 (chì nitrat) để tạo ra
NaNO3 (Natri Nitrat), PbS (Chì(II) sunfua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  Br2 + 2AgI → 2AgBr + I2

Điều kiện phản ứng Na2S (natri sulfua) tác dụng Pb(NO3)2 (chì nitrat) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Na2S (natri sulfua) tác dụng Pb(NO3)2 (chì nitrat) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Na2S (natri sulfua) phản ứng với Pb(NO3)2 (chì nitrat) và tạo ra chất NaNO3 (Natri Nitrat) phản ứng với PbS (Chì(II) sunfua).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Na2S (natri sulfua) tác dụng Pb(NO3)2 (chì nitrat) và tạo ra chất NaNO3 (Natri Nitrat), PbS (Chì(II) sunfua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Na2S + Pb(NO3)2 → 2NaNO3+ PbS là gì ?

Xuất hiện kết tủa đen Chì sunfua (PbS).

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Na2S + Pb(NO3)2 → 2NaNO3+ PbS

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Na2S Ra NaNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na2S (natri sulfua) ra
NaNO3 (Natri Nitrat)

Xem thêm:  H2O + 2Cr2O3 → H2Cr2O7

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na2S (natri sulfua) ra NaNO3 (Natri Nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2S Ra PbS

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na2S (natri sulfua) ra
PbS (Chì(II) sunfua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na2S (natri sulfua) ra PbS (Chì(II) sunfua)

Phương Trình Điều Chế Từ Pb(NO3)2 Ra NaNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Pb(NO3)2 (chì nitrat) ra
NaNO3 (Natri Nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Pb(NO3)2 (chì nitrat) ra NaNO3 (Natri Nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ Pb(NO3)2 Ra PbS

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Pb(NO3)2 (chì nitrat) ra
PbS (Chì(II) sunfua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Pb(NO3)2 (chì nitrat) ra PbS (Chì(II) sunfua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Na2S + Pb(NO3)2 → 2NaNO3+ PbS

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem thêm:  Na2CO3 + Mg(HCO3)2 → MgCO3 + 2NaHCO3

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment