Mg + 2FeCl3 → 2FeCl2 + MgCl2

Bạn đang xem bài viết Mg + 2FeCl3 → 2FeCl2 + MgCl2 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Mg + 2FeCl3 → 2FeCl2+ MgCl2

Mg + 2FeCl3 → 2FeCl2+ MgCl2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Mg (magie) phản ứng với FeCl3 (Sắt triclorua) để tạo ra
FeCl2 (sắt (II) clorua), MgCl2 (Magie clorua) dười điều kiện phản ứng là Điều kiện khác: FeCl3 dư

Xem thêm:  6Ag + 6HClO3 → AgCl + 3H2O + 5AgClO3

Điều kiện phản ứng Mg (magie) tác dụng FeCl3 (Sắt triclorua) là gì ?

Điều kiện khác: FeCl3 dư

Làm thế nào để Mg (magie) tác dụng FeCl3 (Sắt triclorua) xảy ra phản ứng?

cho Mg tác dụng với FeCl3 dư.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Mg (magie) tác dụng FeCl3 (Sắt triclorua) và tạo ra chất FeCl2 (sắt (II) clorua), MgCl2 (Magie clorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Mg + 2FeCl3 → 2FeCl2+ MgCl2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
FeCl2 (sắt (II) clorua) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: lục nhạt), MgCl2 (Magie clorua) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
Mg (magie) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), FeCl3 (Sắt triclorua) (trạng thái: rắn) (màu sắc: vàng nâu), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Mg + 2FeCl3 → 2FeCl2+ MgCl2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Mg Ra FeCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Mg (magie) ra
FeCl2 (sắt (II) clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Mg (magie) ra FeCl2 (sắt (II) clorua)

Xem thêm:  NH4NO3 → 9H2O + 2HNO3 + 4N2

Phương Trình Điều Chế Từ Mg Ra MgCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Mg (magie) ra
MgCl2 (Magie clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Mg (magie) ra MgCl2 (Magie clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ FeCl3 Ra FeCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeCl3 (Sắt triclorua) ra
FeCl2 (sắt (II) clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeCl3 (Sắt triclorua) ra FeCl2 (sắt (II) clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ FeCl3 Ra MgCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeCl3 (Sắt triclorua) ra
MgCl2 (Magie clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeCl3 (Sắt triclorua) ra MgCl2 (Magie clorua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Mg + 2FeCl3 → 2FeCl2+ MgCl2

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình Mg + 2FeCl3 → 2FeCl2+ MgCl2

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình Mg + 2FeCl3 → 2FeCl2+ MgCl2

Câu 1. Phản ứng hóa học

Cho các phương trình phản ứng
(1) C4H10 + F2
(2) AgNO3 (t0) →
(3) H2O2 + KNO2
(4) Điện phân dung dịch NaNO3
(5) Mg + FeCl3 dư
(6) H2S + dd Cl2.
Số phản ứng tạo ra đơn chất là:

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Xem đáp án câu 1

Câu 3. Bài tập Sắt

Cho m gam Mg tác dụng với dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Gía trị của m là:

A. 5,04 g
B. 4,32 g
C. 2,88 g
D. 2,16 g

Xem đáp án câu 3

Câu 4. Kim loai

Hoà tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg, FeCl3 vào nước chỉ thu được dung dịch Y gồm 3 muối và không còn chất rắn. Nếu hoà tan m gam X bằng dung dịch HCl thì thu được 2,688 lít H2 (đktc). Dung dịch Y có thể hoà tan vừa hết 1,12 gam bột sắt. m có giá trị là:

A. 46,82 gam.
B. 56,42 gam.
C. 41,88 gam.
D. 48,38 gam.

Xem đáp án câu 4

Câu 5. Bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối

Cho dãy các kim loại: Na, Ba, Al, K, Mg. Số kim loại trong dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3 thu được kết tủa là:

A. 5
B. 3
C. 2
D. 4

Xem đáp án câu 5

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment