K2S + ZnSO4 → ZnS + K2SO4


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình K2S + ZnSO4 → ZnS + K2SO4

K2S + ZnSO4 → ZnS + K2SO4 là Phản ứng trao đổi, K2S (kali sulfua) phản ứng với ZnSO4 (kẽm sulfat) để tạo ra
ZnS (kẽm sulfua), K2SO4 (Kali sunfat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  3C + Bi2O3 → 3CO + 2Bi

Điều kiện phản ứng K2S (kali sulfua) tác dụng ZnSO4 (kẽm sulfat) là gì ?

Không có

Làm thế nào để K2S (kali sulfua) tác dụng ZnSO4 (kẽm sulfat) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để K2S (kali sulfua) phản ứng với ZnSO4 (kẽm sulfat) và tạo ra chất ZnS (kẽm sulfua) phản ứng với K2SO4 (Kali sunfat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là K2S (kali sulfua) tác dụng ZnSO4 (kẽm sulfat) và tạo ra chất ZnS (kẽm sulfua), K2SO4 (Kali sunfat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra K2S + ZnSO4 → ZnS + K2SO4 là gì ?

Xuất hiện kết tủa trắng Kẽm sunfua (ZnS).

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng K2S + ZnSO4 → ZnS + K2SO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ K2S Ra ZnS

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
K2S (kali sulfua) ra
ZnS (kẽm sulfua)

Xem thêm:  Na2S + Pb(NO3)2 → 2NaNO3 + PbS

Xem chi tiết phương trình điều chế từ K2S (kali sulfua) ra ZnS (kẽm sulfua)

Phương Trình Điều Chế Từ K2S Ra K2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
K2S (kali sulfua) ra
K2SO4 (Kali sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ K2S (kali sulfua) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ ZnSO4 Ra ZnS

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
ZnSO4 (kẽm sulfat) ra
ZnS (kẽm sulfua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ ZnSO4 (kẽm sulfat) ra ZnS (kẽm sulfua)

Phương Trình Điều Chế Từ ZnSO4 Ra K2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
ZnSO4 (kẽm sulfat) ra
K2SO4 (Kali sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ ZnSO4 (kẽm sulfat) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình K2S + ZnSO4 → ZnS + K2SO4

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem thêm:  4C + BaSO4 → 4CO + BaS

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment