HNO3 + Ag3PO4 → AgNO3 + H3PO4

Bạn đang xem bài viết HNO3 + Ag3PO4 → AgNO3 + H3PO4 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình HNO3+ Ag3PO4 → AgNO3+ H3PO4

HNO3+ Ag3PO4 → AgNO3+ H3PO4 là Phản ứng trao đổi, HNO3 (axit nitric) phản ứng với Ag3PO4 (Bạc phosphat) để tạo ra
AgNO3 (bạc nitrat), H3PO4 (axit photphoric) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  CaO + CO2 → CaCO3

Điều kiện phản ứng HNO3 (axit nitric) tác dụng Ag3PO4 (Bạc phosphat) là gì ?

Không có

Làm thế nào để HNO3 (axit nitric) tác dụng Ag3PO4 (Bạc phosphat) xảy ra phản ứng?

cho dung dịch HNO3 tác dụng với Ag3PO4

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là HNO3 (axit nitric) tác dụng Ag3PO4 (Bạc phosphat) và tạo ra chất AgNO3 (bạc nitrat), H3PO4 (axit photphoric)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra HNO3+ Ag3PO4 → AgNO3+ H3PO4 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
AgNO3 (bạc nitrat) (trạng thái: rắn), H3PO4 (axit photphoric) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: tronng suốt), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
HNO3 (axit nitric) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), Ag3PO4 (Bạc phosphat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: vàng), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng HNO3+ Ag3PO4 → AgNO3+ H3PO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  Na2O + SO2 → Na2SO3

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra AgNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
AgNO3 (bạc nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra AgNO3 (bạc nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H3PO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
H3PO4 (axit photphoric)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H3PO4 (axit photphoric)

Phương Trình Điều Chế Từ Ag3PO4 Ra AgNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ag3PO4 (Bạc phosphat) ra
AgNO3 (bạc nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ag3PO4 (Bạc phosphat) ra AgNO3 (bạc nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ Ag3PO4 Ra H3PO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ag3PO4 (Bạc phosphat) ra
H3PO4 (axit photphoric)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ag3PO4 (Bạc phosphat) ra H3PO4 (axit photphoric)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình HNO3+ Ag3PO4 → AgNO3+ H3PO4

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem thêm:  H2SO4 + Zn → 2H2O + SO2 + ZnSO4

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment