HCl + NH3 → NH4Cl


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình HCl + NH3 → NH4Cl

HCl + NH3 → NH4Cl là Phản ứng hoá hợp, HCl (axit clohidric) phản ứng với NH3 (amoniac) để tạo ra
NH4Cl (amoni clorua) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem thêm:  Na + C2H5COOH → H2 + C2H5COONa

Điều kiện phản ứng HCl (axit clohidric) tác dụng NH3 (amoniac) là gì ?

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Làm thế nào để HCl (axit clohidric) tác dụng NH3 (amoniac) xảy ra phản ứng?

cho khí NH3 tác dụng với dd axit HCl ở nhiệt độ thường

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là HCl (axit clohidric) tác dụng NH3 (amoniac) và tạo ra chất NH4Cl (amoni clorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra HCl + NH3 → NH4Cl là gì ?

hiện tượng khói trắng bay ra

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng HCl + NH3 → NH4Cl

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra NH4Cl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HCl (axit clohidric) ra
NH4Cl (amoni clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra NH4Cl (amoni clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra NH4Cl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NH3 (amoniac) ra
NH4Cl (amoni clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra NH4Cl (amoni clorua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình HCl + NH3 → NH4Cl

Phản ứng hoá hợp là gì ?

Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng hóa hợp có thể là phản ứng oxi hóa – khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa – khử.
Phản ứng hoá học là loại phản ứng xuất hiện nhiều trong chương trình Hoá trung học cơ sở, phổ thông cho tới Ôn Thi Đại Học.

Xem thêm:  2NaOH + C2H5COOC6H5 → C6H5ONa + H2O + C2H5COONa

Xem chi tiết phương trình Phản ứng hoá hợp

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình HCl + NH3 → NH4Cl

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình HCl + NH3 → NH4Cl

Câu 1. Phản ứng hóa học

Có 6 hỗn hợp khí được đánh số:
(1) CO2, SO2, N2, HCl. (2) Cl2, CO, H2S, O2.
(3) HCl, CO, N2, NH3 (4) H2, HBr, CO2, SO2.
(5) O2, CO, N2, H2, NO. (6) F2, O2; N2; HF.
Có bao nhiêu hỗn hợp khí không tồn tại được ở điều kiện thường?

A. 2
B. 5
C. 3
D. 4

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Amoniac và muối amoni

Cho chuỗi sơ đồ chuyển hóa sau:
Khí A –+ H2O; (1)–> dd–+ HCl;(2)–> B–+ NaOH; (3) –>Khí A –+ HNO3;(4)–> C–t0;(5)–>D + H2O
Biết rằng A là hợp chất của nitơ. Vậy A, B, C, D lần lượt là:

A. NH4Cl, NO2, NH4NO3, N2.
B. NH3, NH4Cl, NH4NO3, N2O.
C. N2, NH3, NH4Cl, NO.
D. NO2, NH4Cl, NH4NO3, N2.

Xem đáp án câu 2

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Bài 8. Amoniac và muối amoni

Nội dung bài học Amoniac và muối amoni tìm hiểu về cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (tính tan, tỉ khối, màu, mùi), ứng dụng chính, amoniac trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp . Tính chất hoá học của amoniac: Tính bazơ yếu (tác dụng với nước, dung dịch muối, axit) và tính khử (tác dụng với oxi, clo). Cách điều chế NH3. Tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, tính tan). Tính chất hoá học (phản ứng với dung dịch kiềm, phản ứng nhiệt phân) và ứng dụng của muối amoni.

Leave a Comment