H2SO4 + Zn → 2H2O + SO2 + ZnSO4

Bạn đang xem bài viết H2SO4 + Zn → 2H2O + SO2 + ZnSO4 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình H2SO4+ Zn → 2H2O + SO2+ ZnSO4

H2SO4+ Zn → 2H2O + SO2+ ZnSO4 là Phản ứng trao đổi, H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với Zn (kẽm) để tạo ra
H2O (nước), SO2 (lưu hùynh dioxit), ZnSO4 (kẽm sulfat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  C6H12 → C6H6 + H2

Điều kiện phản ứng H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Zn (kẽm) là gì ?

Không có

Làm thế nào để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Zn (kẽm) xảy ra phản ứng?

cho kẽm tác dụng với axit sunfuric đặc nóng.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Zn (kẽm) và tạo ra chất H2O (nước), SO2 (lưu hùynh dioxit), ZnSO4 (kẽm sulfat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2SO4+ Zn → 2H2O + SO2+ ZnSO4 là gì ?

xuất hiện khí mùi hắc

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2SO4+ Zn → 2H2O + SO2+ ZnSO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem thêm:  CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra ZnSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
ZnSO4 (kẽm sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra ZnSO4 (kẽm sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Zn Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Zn (kẽm) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Zn (kẽm) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Zn Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Zn (kẽm) ra
SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Zn (kẽm) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Zn Ra ZnSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Zn (kẽm) ra
ZnSO4 (kẽm sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Zn (kẽm) ra ZnSO4 (kẽm sulfat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình H2SO4+ Zn → 2H2O + SO2+ ZnSO4

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem thêm:  Cl2 + H2O → HCl + HClO

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment