H2SO4 + Na2S2O3 → H2O + Na2SO4 + S + SO2

Bạn đang xem bài viết H2SO4 + Na2S2O3 → H2O + Na2SO4 + S + SO2 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình H2SO4+ Na2S2O3 → H2O + Na2SO4+ S + SO2

H2SO4+ Na2S2O3 → H2O + Na2SO4+ S + SO2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với Na2S2O3 (natri thiosulfat) để tạo ra
H2O (nước), Na2SO4 (natri sulfat), S (sulfua), SO2 (lưu hùynh dioxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Na2S2O3 (natri thiosulfat) là gì ?

Không có

Xem thêm:  2H2O + 2NH3 + Zn(NO3)2 → 2NH4NO3 + Zn(OH)2

Làm thế nào để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Na2S2O3 (natri thiosulfat) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với Na2S2O3 (natri thiosulfat) và tạo ra chất H2O (nước) phản ứng với Na2SO4 (natri sulfat) phản ứng với S (sulfua) phản ứng với SO2 (lưu hùynh dioxit).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Na2S2O3 (natri thiosulfat) và tạo ra chất H2O (nước), Na2SO4 (natri sulfat), S (sulfua), SO2 (lưu hùynh dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2SO4+ Na2S2O3 → H2O + Na2SO4+ S + SO2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), Na2SO4 (natri sulfat) (trạng thái: khan) (màu sắc: trắng), S (sulfua) (trạng thái: kt) (màu sắc: vàng), SO2 (lưu hùynh dioxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
H2SO4 (axit sulfuric) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), Na2S2O3 (natri thiosulfat) (màu sắc: trắng), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2SO4+ Na2S2O3 → H2O + Na2SO4+ S + SO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Xem thêm:  FeSO4 + MgCl2 → FeCl2 + MgSO4

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
Na2SO4 (natri sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra S

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
S (sulfua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra S (sulfua)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2S2O3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na2S2O3 (natri thiosulfat) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na2S2O3 (natri thiosulfat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2S2O3 Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na2S2O3 (natri thiosulfat) ra
Na2SO4 (natri sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na2S2O3 (natri thiosulfat) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2S2O3 Ra S

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na2S2O3 (natri thiosulfat) ra
S (sulfua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na2S2O3 (natri thiosulfat) ra S (sulfua)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2S2O3 Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na2S2O3 (natri thiosulfat) ra
SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na2S2O3 (natri thiosulfat) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình H2SO4+ Na2S2O3 → H2O + Na2SO4+ S + SO2

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình H2SO4+ Na2S2O3 → H2O + Na2SO4+ S + SO2

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình H2SO4+ Na2S2O3 → H2O + Na2SO4+ S + SO2

Câu 2. Phản ứng tạo ra đơn chất

Cho các phản ứng sau:
(a) H2S + SO2 —>
(b) Na2S2O3 + dd H2SO4 loãng —>
(c) SiO2 + Mg —t0, tỉ lệ mol 1:2—>
(d) Al2O3 + dd NaOH —>
(e) Ag + O3 —>
(g) SiO2 + dd HF —>
Số phản ứng tạo ra đơn chất là:

A. 4
B. 3
C. 6
D. 5

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Phản ứng tạo đơn chất

Thực hiện các phản ứng sau đây:
(1). Nhiệt phân (NH4)2Cr2O7;
(2). KMnO4 + H2O2 + H2SO4 →
(3). NH3 + Br2 →
(4). MnO2 + KCl + KHSO4 →
(5). H2SO4 + Na2S2O3 →
(6). H2C2O4 +KMnO4+H2SO4 →
(7). FeCl2+H2O2+HCl →
(8). Nung hỗn hợp Ca3(PO4)2 + SiO2 + C
Số phản ứng tạo ra đơn chất là

A. 8
B. 6
C. 7
D. 5

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment