H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình H2SO4+ Mg → H2+ MgSO4

H2SO4+ Mg → H2+ MgSO4 là Phản ứng oxi-hoá khửPhản ứng thế, H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với Mg (magie) để tạo ra
H2 (hidro), MgSO4 (Magie sunfat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Mg (magie) là gì ?

Không có

Làm thế nào để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Mg (magie) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với Mg (magie) và tạo ra chất H2 (hidro) phản ứng với MgSO4 (Magie sunfat).

Xem thêm:  3CuO + 2H3PO4 → Cu3(PO4)2

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Mg (magie) và tạo ra chất H2 (hidro), MgSO4 (Magie sunfat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2SO4+ Mg → H2+ MgSO4 là gì ?

Sủi bọt khí

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2SO4+ Mg → H2+ MgSO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
H2 (hidro)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra MgSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
MgSO4 (Magie sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra MgSO4 (Magie sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Mg Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Mg (magie) ra
H2 (hidro)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Mg (magie) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ Mg Ra MgSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Mg (magie) ra
MgSO4 (Magie sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Mg (magie) ra MgSO4 (Magie sunfat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình H2SO4+ Mg → H2+ MgSO4

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.
Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.
Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem thêm:  Cl2 + H2 → 2HCl

Xem chi tiết phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Phản ứng thế là gì ?

Phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thê bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác.
Phản ứng thế cũng là một loại phương trình hoá học cực kỳ phổ biến trong chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng thế

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình H2SO4+ Mg → H2+ MgSO4

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình H2SO4+ Mg → H2+ MgSO4

Câu 1. Phương trình hóa học

Phương trình hoá học nào sau đây sai?

A. Mg + H2SO4→ MgSO4 + H2
B. Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 +3H2O
C. Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O
D. Fe3O4 + 4HNO3 → Fe(NO3)2 + 2Fe(NO3)3 + 4H2O

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit H2SO4

Cho 8,9 gam bột Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 0,2 mol khí H2. Khối lượng của Mg và Zn trong 8,9 gam hỗn hợp trên lần lượt là:

A. 3,6 gam và 5,3 gam
B. 1,2 gam và 7,7 gam
C. 1,8 gam và 7,1 gam
D. 2,4 gam và 6,5 gam

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Phần trăm số mol

Cho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 96,55 gam muối sunfat trung hòa và 3,92 lít (đktc) khí Z gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 9. Phần trăm số mol của Mg trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 25
B. 15
C. 40
D. 30

Xem đáp án câu 3

Câu 5. Bài toán hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch axit H2SO4 loãng

Cho 6,4g hỗn hợp 2 kim loại kế tiếp thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 4,48 lít H2 (đktc). Hai kim loại đó là:

A. Be và Mg
B. Mg và Ca
C. Ca và Sr(88)
D. Sr và Ba

Xem đáp án câu 5

Câu 6. Bài toán hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng

Cho 5,2 gam hỗn hợp gồm Al, Mg và Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí H2 (đkc). Khối lượng của dung dịch Y là:

A. 152 gam
B. 146,7 gam
C. 175,2 gam
D. 151,9 gam

Xem đáp án câu 6

Câu 7. Bài toán Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng

Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.
B. 3,36.
C. 4,48.
D. 5,60.

Xem đáp án câu 7

Câu 8. Bài toán hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng

Cho 5,2 gam hỗn hợp gồm Al, Mg và Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí H2 (đkc). Khối lượng của dung dịch Y là:

A. 152 gam
B. 146,7 gam
C. 175,2 gam .
D. 151,9 gam

Xem đáp án câu 8

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Leave a Comment