H2O + SO2 → H2SO3

Bạn đang xem bài viết H2O + SO2 → H2SO3 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình H2O + SO2 → H2SO3

H2O + SO2 → H2SO3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, H2O (nước) phản ứng với SO2 (lưu hùynh dioxit) để tạo ra
H2SO3 (Axit sulfurơ) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  H2SO4 + Zn → H2 + ZnSO4

Điều kiện phản ứng H2O (nước) tác dụng SO2 (lưu hùynh dioxit) là gì ?

Không có

Làm thế nào để H2O (nước) tác dụng SO2 (lưu hùynh dioxit) xảy ra phản ứng?

Dẫn khí SO2 vào cốc đựng nước cất và thử dung dịch thu được bằng quỳ tím

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2O (nước) tác dụng SO2 (lưu hùynh dioxit) và tạo ra chất H2SO3 (Axit sulfurơ)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2O + SO2 → H2SO3 là gì ?

Thấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Dung dịch thu được là dung dịch axit sunfurơ H2SO3

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2O + SO2 → H2SO3

SO2 là chất gây ô nhiệm không khí, là một trong các nguyên nhân gây ra mưa axit

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra H2SO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
H2SO3 (Axit sulfurơ)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra H2SO3 (Axit sulfurơ)

Phương Trình Điều Chế Từ SO2 Ra H2SO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
SO2 (lưu hùynh dioxit) ra
H2SO3 (Axit sulfurơ)

Xem thêm:  Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2

Xem chi tiết phương trình điều chế từ SO2 (lưu hùynh dioxit) ra H2SO3 (Axit sulfurơ)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình H2O + SO2 → H2SO3

Phản ứng thuận nghịch (cân bằng) là gì ?

Khi nó xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng một điều kiện. Do đó, phản ứng cân bằng xảy ra không hoàn toàn, nghĩa là sau phản ứng không những thu được sản phẩm (C, D) mà còn có cả các tác chất (A, B).

Xem chi tiết phương trình Phản ứng thuận nghịch (cân bằng)

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình H2O + SO2 → H2SO3

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình H2O + SO2 → H2SO3

Câu 1. Nhóm lưu huỳnh

Cho các phản ứng sau:
(1). SO2 + H2O → H2SO3
(2). SO2 + CaO → CaSO3
(3). SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr
(4). SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O
Trên cơ sở các phản ứng trên, kết luận nào sau đây là đúng với tính chất cơ bản
của SO2?

A. Phản ứng (4) chứng tỏ tính khử của SO2 > H2S.
B. Trong phản ứng (3), SO2 đóng vai trò chất khử.
C. Trong các phản ứng (1,2) SO2 là chất oxi hóa.
D. Trong phản ứng (1), SO2 đóng vai trò chất khử.

Xem thêm:  H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Nguyên nhân gây mưa axit

Khí nào sau đây là tác nhân chủ yếu gây mưa axit ?

A. N2.
B. NH3.
C. CH4.
D. SO2.

Xem đáp án câu 2

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ
giữa các loại hợp chất vô cơ

Leave a Comment