H2O + NaClO + CO2 → NaHCO3 + HClO

Bạn đang xem bài viết H2O + NaClO + CO2 → NaHCO3 + HClO của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Mục lục

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình H2O + NaClO + CO2 → NaHCO3+ HClO

H2O + NaClO + CO2 → NaHCO3+ HClO là Phản ứng oxi-hoá khử, H2O (nước) phản ứng với NaClO (Natri hypoclorit) phản ứng với CO2 (Cacbon dioxit) để tạo ra
NaHCO3 (natri hidrocacbonat), HClO (Hypochlorous acid) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng H2O (nước) tác dụng NaClO (Natri hypoclorit) tác dụng CO2 (Cacbon dioxit) là gì ?

Không có

Làm thế nào để H2O (nước) tác dụng NaClO (Natri hypoclorit) tác dụng CO2 (Cacbon dioxit) xảy ra phản ứng?

cho khí CO2 tác dụng với NaClO

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2O (nước) tác dụng NaClO (Natri hypoclorit) tác dụng CO2 (Cacbon dioxit) và tạo ra chất NaHCO3 (natri hidrocacbonat), HClO (Hypochlorous acid)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2O + NaClO + CO2 → NaHCO3+ HClO là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Xem thêm:  Ba(NO3)2 + K2CO3 → 2KNO3 + BaCO3

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
NaHCO3 (natri hidrocacbonat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), HClO (Hypochlorous acid) (trạng thái: dd) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), NaClO (Natri hypoclorit) (trạng thái: rắn) (màu sắc: màu trắng), CO2 (Cacbon dioxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng H2O + NaClO + CO2 → NaHCO3+ HClO

NaClO là muối của axit yếu (yếu hơn axit cacbonic), trong không khí nó tác dụng dần dần với CO2 tạo ra axit hipoclorơ HClO không bền

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra NaHCO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
NaHCO3 (natri hidrocacbonat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra NaHCO3 (natri hidrocacbonat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra HClO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
HClO (Hypochlorous acid)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra HClO (Hypochlorous acid)

Phương Trình Điều Chế Từ NaClO Ra NaHCO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaClO (Natri hypoclorit) ra
NaHCO3 (natri hidrocacbonat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaClO (Natri hypoclorit) ra NaHCO3 (natri hidrocacbonat)

Phương Trình Điều Chế Từ NaClO Ra HClO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaClO (Natri hypoclorit) ra
HClO (Hypochlorous acid)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaClO (Natri hypoclorit) ra HClO (Hypochlorous acid)

Phương Trình Điều Chế Từ CO2 Ra NaHCO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CO2 (Cacbon dioxit) ra
NaHCO3 (natri hidrocacbonat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CO2 (Cacbon dioxit) ra NaHCO3 (natri hidrocacbonat)

Phương Trình Điều Chế Từ CO2 Ra HClO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CO2 (Cacbon dioxit) ra
HClO (Hypochlorous acid)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CO2 (Cacbon dioxit) ra HClO (Hypochlorous acid)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình H2O + NaClO + CO2 → NaHCO3+ HClO

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.
Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.
Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem thêm:  Cl2 + 2NaI → I2 + 2NaCl

Xem chi tiết phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình H2O + NaClO + CO2 → NaHCO3+ HClO

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình H2O + NaClO + CO2 → NaHCO3+ HClO

Câu 1. Phản ứng hóa học

Cho các cặp chất sau:
(1). Khí Cl2 và khí O2.
(2). Khí H2S và khí SO2.
(3). Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2.
(4). Khí Cl2 và dung dịch NaOH.
(5). Khí NH3 và dung dịch AlCl3.
(6). Dung dịch KMnO4 và khí SO2.
(7). Hg và S.
(8). Khí CO2 và dung dịch NaClO.
(9). CuS và dung dịch HCl.
(10). Dung dịch AgNO3 và dung dịch Fe(NO3)2.
Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là

A. 8
B. 7
C. 9
D. 10

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Phản ứng hóa học

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1). Cho Fe2O3 vào dung dịch HI dư.
(2). Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2
(3). Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.
(4). Sục khí CO2 vào dung dịch nước Javen.
(5). Cho kim loại Be vào H2O.
(6). Sục khí Cl2 vào dung dịch nước Br2.
(7). Cho kim loại Al vào dung dịch HNO3 nguội.
(8). NO2 tác dụng với nước có mặt oxi.
(9). Clo tác dụng sữa vôi (30 độ C).
(10). Lấy thanh Fe ngâm trong dung dịch H2SO4 đặc nguội, rồi lấy ra cho tiếp vào dung dịch HCl loãng.
Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa – khử xảy ra là:

A. 8
B. 6
C. 5
D. 7

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Phản ứng hóa học

Cho các cặp chất sau:
(1). Khí Cl2 và khí O2.
(2). Khí H2S và khí SO2.
(3). Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2.
(4). Khí Cl2 và dung dịch NaOH.
(5). Khí NH3 và dung dịch AlCl3.
(6). Dung dịch KMnO4 và khí SO2.
(7). Hg và S.
(8). Khí CO2 và dung dịch NaClO.
(9). CuS và dung dịch HCl.
(10). Dung dịch AgNO3 và dung dịch Fe(NO3)2.
Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là

A. 8
B. 7
C. 9
D. 10

Xem đáp án câu 3

Câu 4. Cặp chất xảy ra phản ứng ở t0 thường

Cho các cặp chất sau:
(1). Khí Cl2 và khí O2.
(2). Khí H2S và khí SO2.
(3). Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2.
(4). Khí Cl2 và dung dịch NaOH.
(5). Khí NH3 và dung dịch AlCl3.
(6). Dung dịch KMnO4 và khí SO2.
(7). Hg và S.
(8). Khí CO2 và dung dịch NaClO.
(9). CuS và dung dịch HCl.
(10). Dung dịch AgNO3 và dung dịch Fe(NO3)2.
Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là

A. 8
B. 7
C. 9
D. 10

Xem đáp án câu 4

Câu 6. Phản ứng hóa học

Có các thí nghiệm sau:
(I) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội.
(II) Sục khí SO2 vào nước brom.
(III) Sục khí CO2 vào nước Javen.
(IV) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là:

A. 4
B. 3
C. 1
D. 2

Xem đáp án câu 6

Câu 7. Câu hỏi lý thuyết chung về xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp

Cho các chất: nước Gia-ven, nước clo, khí sunfurơ, xà phòng, bột giặt. Có bao nhiêu chất làm sạch các vết bẩn không phải nhờ những phản ứng hoá học ?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Xem đáp án câu 7

Câu 8. Câu hỏi lý thuyết chung về xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp

Cho các chất: Nước Gia-ven, khí sunfurơ, xà phòng, bột giặt. Có bao nhiêu chất làm sạch vết màu nhờ sự khử chất màu thành chất không màu?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Xem đáp án câu 8

Câu 9. Câu hỏi lý thuyết về nước Giaven

Khí nào sau đây không bị oxi hóa bởi nước Giaven?

A. HCHO
B. H2S
C. CO2
D. SO2

Xem đáp án câu 9

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng H2O + NaClO + CO2 → NaHCO3+ HClO

Chuỗi phương trình phản ứng kết hợp vô cơ và hữu cơ

Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2 tạo thành kết tủa trắng và dung dịch muối NaHCO3.

Đem muối NaHCO3 nhiệt phân thu được khí CO2.

Sục khí CO2 vào dung dịch muối NaClO thu được muối natri hidro cacbonat.

Cho muối NaHCO3 hòa tan trong dung dịch axit HCl thu được muối natri clorua.

Tiếp tục cho muối natri clorua phản ứng  với H2SO4 thu được HCl.

Cuối cùng cho dung dịch HCl phản ứng với natri etoxit thu được rượu etylic.

 

Phương trình liên quan

6 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Leave a Comment