Giáo án buổi 2 môn Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo năm 2023


Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 3 kỳ 2

Hoatieu xin chia sẻ bộ Giáo án buổi 2 môn Toán lớp 3 năm 2023 sách Chân trời sáng tạo bắt đầu từ tuần 19 đến hết tuần 35 của kỳ 2. Mẫu giáo án Toán 3 buổi chiều với các nội dung chi tiết này sẽ giúp thầy cô chuẩn bị bài giảng tốt hơn cho mỗi buổi dạy. Mời các thầy cô tham khảo trong bài dưới đây.

1. Giáo án buổi 2 là gì?

Giáo án buổi 2, hay còn gọi là giáo án buổi chiều, là mẫu kế hoạch cho từng bài học được các thầy cô giáo soạn ra trước khi dạy học trên lớp.

Việc bố trí học buổi 2 chủ yếu là để tăng thời lượng 2 Toán, Toán, bổ sung thêm các tiết Toán và Toán cho các em. Đây là một dạng học thêm để ôn lại những kiến thức đã học chính khóa hoặc đơn giản chỉ là hoàn thành những kiến thức trong tiết chính khóa chưa học kịp.

2. Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 3

2.1. Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 3 tuần 19

Ngày dạy: …… / …… / 202…

Kế hoạch rèn Toán lớp 3 tuần 19 – tiết 1

CHỦ ĐỀ: CÁC SỐ ĐẾN 10 000

Chục nghìn

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng:

Củng cố kiế`n thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần.

2. Năng lực chú trọng:

– Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động

– Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

3. Phẩm chất:

– Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài.

– Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

– Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm bài tập đầy đủ.

4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu.

Xem thêm:  Giáo án buổi 2 môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống 2023

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN:

Bài 1. Đếm rồi viết vào chỗ nhiều chấm:

Bài 2. Viết số và cách đọc số (theo mẫu):

Bài 3. Viết rồi đọc các số tròn nghìn từ 1 000 đến 10 000:

 Bài 4. Số (theo mẫu)?

RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

2.2. Giáo án buổi 2 môn Toán lớp 3 tuần 26

Ngày dạy: …… / …… / 202…

Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 26 – tiết 3

CHỦ ĐỀ: CÁC SỐ ĐẾN 10 000

Bảng thống kê số liệu

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng:

Củng cố kiế`n thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần.

2. Năng lực chú trọng:

– Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động

– Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

3. Phẩm chất:

– Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài.

– Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

– Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm bài tập đầy đủ.

4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN:

RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

2.3. Giáo án buổi 2 môn Toán lớp 3 tuần 27

Ngày dạy: …… / …… / 202…

Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 27 – tiết 1

CHỦ ĐỀ: CÁC SỐ ĐẾN 10 000

Các khả năng xảy ra của một sự kiện; Em làm được những gì?

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng:

Củng cố kiế`n thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần.

2. Năng lực chú trọng:

– Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động

– Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

Xem thêm:  Thiết kế một kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong trường tiểu học đang công tác

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

3. Phẩm chất:

– Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài.

– Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

– Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm bài tập đầy đủ.

4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN:

Bài 1. Viết vào chỗ nhiều chấm hình Quốc huy hay số 5 000:

 Bài 2. Viết vào chỗ nhiều chấm có thể, chắc chắn hay không thể:

Bài 3. Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống:

Bài 4. 

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

Bài 6. Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống:

RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

2.4. Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 3 tuần 28

Ngày dạy: …… / …… / 202…

Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 28 – tiết 1

CHỦ ĐỀ: CÁC SỐ ĐẾN 100 000

Các số có năm chữ số

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng:

Củng cố kiế`n thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần.

2. Năng lực chú trọng:

– Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động

– Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

3. Phẩm chất:

– Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài.

– Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

– Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm bài tập đầy đủ.

4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN:

Bài 1. Đếm rồi viết vào chỗ nhiều chấm:

Xem thêm:  Câu hỏi về ngày 8/3 cho học sinh tiểu học 2023

Bài 2. Lấy bao nhiêu thẻ mỗi loại để phù hợp với mỗi số sau:

Bài 3. Viết (theo mẫu):

Bài 4. Viết thành tổng (theo mẫu):

RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

2.5. Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 3 tuần 35

Ngày dạy: …… / …… / 202…

Kế hoạch rèn Toán lớp 3 tuần 35 – tiết 3

CHỦ ĐỀ: CÁC SỐ ĐẾN 100 000

Ôn tập hình học và đo lường, ôn tập xác suất, thống kê

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng:

Củng cố kiế`n thức và thực hành kĩ năng cho học sinh về các bài đã học trong tuần.

2. Năng lực chú trọng:

– Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động

– Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

3. Phẩm chất:

– Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài.

– Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

– Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm bài tập đầy đủ.

4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn một nửa số lượng câu hỏi, bài tập; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN:

RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Trên đây là hai mẫu giáo án buổi 2 tuần 19 và tuần 35 môn Toán lớp 3, các bạn xem đầy đủ các tuần còn lại trong file tải về nhé.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.


Tài Liệu Giáo Viên

Leave a Comment