Giáo án buổi 2 môn Tiếng Việt lớp 3 sách Chân trời sáng tạo năm 2023


Giáo án buổi chiều môn Tiếng Việt lớp 3 kỳ 2

Hoatieu xin chia sẻ bộ Giáo án buổi 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 sách Chân trời sáng tạo bắt đầu từ tuần 19 đến hết tuần 35 của kỳ 2. Mẫu giáo án Tiếng Việt 3 buổi chiều với các nội dung chi tiết này sẽ giúp thầy cô chuẩn bị bài giảng tốt hơn cho mỗi buổi dạy. Mời các thầy cô tham khảo trong bài dưới đây.

1. Giáo án buổi 2 là gì?

Giáo án buổi 2, hay còn gọi là giáo án buổi chiều, là mẫu kế hoạch cho từng bài học được các thầy cô giáo soạn ra trước khi dạy học trên lớp.

Việc bố trí học buổi 2 chủ yếu là để tăng thời lượng 2 Toán, tiếng Việt, bổ sung thêm các tiết Toán và Tiếng Việt cho các em. Đây là một dạng học thêm để ôn lại những kiến thức đã học chính khóa hoặc đơn giản chỉ là hoàn thành những kiến thức trong tiết chính khóa chưa học kịp.

2. Giáo án buổi chiều môn Tiếng Việt lớp 3

2.1. Giáo án buổi chiều môn Tiếng Việt lớp 3 tuần 19

Ngày dạy: …… / …… / 202…

Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 19 – tiết 1

CHỦ ĐỀ: BỐN MÙA MỞ HỘI

Chiếc áo của hoa đào

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về chủ đề “Bốn mùa mở hội”.

2. Năng lực: Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua các hoạt động đọc, viết.

Xem thêm:  Góp ý sách giáo khoa lớp 8 Kết Nối Tri Thức 2023 - 2024

3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn 2 câu; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Vở bài tập Tiếng Việt; đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN:

Bài 1. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em thấy thú vị sau khi đọc một truyện về lễ hội:

Bài 2. Viết 2-3 từ ngữ:

Bài 3. Viết 2-3 câu về hoạt động trong lễ hội mà em đã chứng kiến hoặc tham gia:

Ví dụ: Em đã tham gia gói bánh chưng

Em đã tham gia lễ hội trung thu

Em tham gia ngày hội đọc sách

RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

2.2. Giáo án buổi 2 môn Tiếng Việt lớp 3 tuần 26

Ngày dạy: …… / …… / 202…

Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 26

CHỦ ĐỀ: THIÊN NHIÊN KÌ THÚ

Chuyện hoa, chuyện quả

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về chủ đề “Thiên nhiên kì thú”.

2. Năng lực: Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua các hoạt động đọc, viết.

3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn 2 câu; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Vở bài tập Tiếng Việt; đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN:

Xem thêm:  Phiếu nhận xét, đánh giá cá nhân sách giáo khoa mới lớp 8 môn Thể dục

Bài 1. Viết vào Phiếu đọc sách những nội dung em thích sau khi đọc một bài văn về cây cối hoặc tả con vật:

Bài 2. Nghe thầy cô đọc và viết vào vở bài chính tả “Rừng cọ quê tôi” sách trang 64:

Bài 3. Điền d hay gi?

Bài 4. Viết từ ngữ chỉ tên gọi con vật, cây, hoa, quả chứa tiếng có:

RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

2.3. Giáo án buổi 2 môn Tiếng Việt lớp 3 tuần 27

2.4. Giáo án buổi 2 môn Tiếng Việt lớp 3 tuần 28

Ngày dạy: …… / …… / 202…

Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 28 – tiết 1

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP

Nắng phương Nam

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về chủ đề “Quê hương tươi đẹp”.

2. Năng lực: Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua các hoạt động đọc, viết.

3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn 2 câu; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Vở bài tập Tiếng Việt; đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN:

Bài 1. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em thấy thú vị sau khi đọc một truyện về quê hương:

Bài 2. Viết từ ngữ chỉ đặc điểm của cảnh vật ở nông thôn và thành thị vào chỗ trống:

Bài 3. Viết câu khiến và câu cảm trong các đoạn văn sau vào chỗ trống:

Bài 4. Điền từ ngữ phù hợp vào chỗ trống để tạo thành câu có từ ngữ so sánh:

2.5. Giáo án buổi chiều môn Tiếng Việt lớp 3 tuần 35

Ngày dạy: …… / …… / 202…

Xem thêm:  Một số biện pháp rèn tính mạnh dạn, tự tin cho học sinh lớp 2

Kế hoạch rèn Tiếng Việt lớp 3 tuần 35

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về các chủ đề đã học từ tuần 19 đến hết tuần 34.

2. Năng lực: Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua các hoạt động đọc, viết.

3. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

4. Phân hóa: Học sinh trung bình, yếu làm tùy chọn 2 câu; học sinh khá, giỏi làm hết các yêu cầu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Vở bài tập Tiếng Việt; đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN:

Đọc và thực hiện các yêu cầu:

RÚT KINH NGHIỆM, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Trên đây là hai mẫu giáo án buổi 2 tuần 19 và tuần 35 môn tiếng Việt lớp 3, các bạn xem đầy đủ các tuần còn lại trong file tải về nhé.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.


Tài Liệu Giáo Viên

Leave a Comment