FeS + HNO3 → 5H2O + H2SO4 + 9NO2 + Fe(NO3)3

Bạn đang xem bài viết FeS + HNO3 → 5H2O + H2SO4 + 9NO2 + Fe(NO3)3 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình FeS + HNO3 → 5H2O + H2SO4+ 9NO2+ Fe(NO3)3

FeS + HNO3 → 5H2O + H2SO4+ 9NO2+ Fe(NO3)3 là Phản ứng oxi-hoá khử, FeS (sắt (II) sulfua) phản ứng với HNO3 (axit nitric) để tạo ra
H2O (nước), H2SO4 (axit sulfuric), NO2 (nitơ dioxit), Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: t0 thường

Xem thêm:  3Cl2 + 6KOH → 3H2O + 5KCl + KClO3

Điều kiện phản ứng FeS (sắt (II) sulfua) tác dụng HNO3 (axit nitric) là gì ?

Nhiệt độ: t0 thường

Làm thế nào để FeS (sắt (II) sulfua) tác dụng HNO3 (axit nitric) xảy ra phản ứng?

Cho FeS tác dụng với dung dịch axit HNO3

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là FeS (sắt (II) sulfua) tác dụng HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất H2O (nước), H2SO4 (axit sulfuric), NO2 (nitơ dioxit), Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra FeS + HNO3 → 5H2O + H2SO4+ 9NO2+ Fe(NO3)3 là gì ?

Có hiện tượng khí màu nâu đỏ thoát ra

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng FeS + HNO3 → 5H2O + H2SO4+ 9NO2+ Fe(NO3)3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ FeS Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeS (sắt (II) sulfua) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeS (sắt (II) sulfua) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ FeS Ra H2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeS (sắt (II) sulfua) ra
H2SO4 (axit sulfuric)

Xem thêm:  (NH2)2CO + HCl → H2O + 2NH4Cl + CO2

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeS (sắt (II) sulfua) ra H2SO4 (axit sulfuric)

Phương Trình Điều Chế Từ FeS Ra NO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeS (sắt (II) sulfua) ra
NO2 (nitơ dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeS (sắt (II) sulfua) ra NO2 (nitơ dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ FeS Ra Fe(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
FeS (sắt (II) sulfua) ra
Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ FeS (sắt (II) sulfua) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
H2SO4 (axit sulfuric)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2SO4 (axit sulfuric)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra NO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
NO2 (nitơ dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra NO2 (nitơ dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra Fe(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Xem thêm:  2Ag + S → Ag2S

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình FeS + HNO3 → 5H2O + H2SO4+ 9NO2+ Fe(NO3)3

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.
Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.
Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment