Fe2(SO4)3 + 6KI → I2 + 3K2SO4 + 2FeI2


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Fe2(SO4)3+ 6KI → I2+ 3K2SO4+ 2FeI2

Fe2(SO4)3+ 6KI → I2+ 3K2SO4+ 2FeI2 là Phản ứng oxi-hoá khử, Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) phản ứng với KI (kali iodua) để tạo ra
I2 (Iot), K2SO4 (Kali sunfat), FeI2 (Sắt(II) iodua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  BaCl2 + NaHSO4 → HCl + NaCl + BaSO4

Điều kiện phản ứng Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) tác dụng KI (kali iodua) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) tác dụng KI (kali iodua) xảy ra phản ứng?

cho KI tác dụng với muối sắt III.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) tác dụng KI (kali iodua) và tạo ra chất I2 (Iot), K2SO4 (Kali sunfat), FeI2 (Sắt(II) iodua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Fe2(SO4)3+ 6KI → I2+ 3K2SO4+ 2FeI2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
I2 (Iot) (trạng thái: rắn) (màu sắc: đen tím), K2SO4 (Kali sunfat) (trạng thái: rắn), FeI2 (Sắt(II) iodua), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: vàng nâu nhạt), KI (kali iodua) (trạng thái: dd) (màu sắc: vàng), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Fe2(SO4)3+ 6KI → I2+ 3K2SO4+ 2FeI2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Fe2(SO4)3 Ra I2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) ra
I2 (Iot)

Xem thêm:  C2H5Cl → C2H4 + HCl

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) ra I2 (Iot)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe2(SO4)3 Ra K2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) ra
K2SO4 (Kali sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe2(SO4)3 Ra FeI2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) ra
FeI2 (Sắt(II) iodua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) ra FeI2 (Sắt(II) iodua)

Phương Trình Điều Chế Từ KI Ra I2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KI (kali iodua) ra
I2 (Iot)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KI (kali iodua) ra I2 (Iot)

Phương Trình Điều Chế Từ KI Ra K2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KI (kali iodua) ra
K2SO4 (Kali sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KI (kali iodua) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ KI Ra FeI2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KI (kali iodua) ra
FeI2 (Sắt(II) iodua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KI (kali iodua) ra FeI2 (Sắt(II) iodua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Fe2(SO4)3+ 6KI → I2+ 3K2SO4+ 2FeI2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.
Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.
Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem thêm:  NaOH + CH3COOCH2-CH = CH2 → CH3COONa + CH2=CH-CH2-OH

Xem chi tiết phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment