Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022-2023

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022-2023 là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.!

Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 môn toán 2023

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022-2023 có đáp án

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022-2023 có đáp án là Tài liệu ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 cho các em học sinh theo chương trình sách giáo khoa mới.

Đề cương ôn tập học kì II môn Toán lớp 5 sẽ gồm các dạng bài tập được biên soạn phù hợp với năng lực học sinh, giúp các em tổng hợp và ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 5 dễ dàng, trọng tâm. Mời thầy cô và các em tải file Đề cương ôn tập về máy để soạn đề Đề thi giữa kì 2 Toán 5 năm học 2022 – 2023 và đạt kết quả cao trong kì thi này.

Ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 5

1. Tài liệu ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Tỉ số phần trăm

1. Một lớp học có 40 học sinh. Số học sinh nam chiếm 35%. Vậy lớp học đó có số học sinh nữ là:

2. 25% của 400m2có giá trị là:

A. 10 B. 100 C. 40 D. 4000

3. Số 0,367 viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

A. 367% B. 0,367% C. 36,7% D. 3,67%

4. Một xưởng may đã dùng 350 m vải để may quần áo, trong đó số vải may quần chiếm 70 %. Vậy số vải may quần là:

A. 210 m B. 240 m C. 250 m D. 245m

5. Tỉ số phần trăm của 32 và 50 là:

A. 63% B. 64% C. 65% D. 66%

6. 40% của 100kg là:

A. 40 B. 100kg C. 40kg D. 60kg

7. Một người bán hàng lỗ 90 000 đồng và số tiền đó bằng 9% số tiền vốn bỏ ra. Số tiền vốn của người đó là:

II. Hình học

* Hình tam giác

1. Một tấm bìa hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 1,4 m, chiều cao 0,4m thì diện tích là:

A. 2,8m2 B. 0,28 m2 C. 0,56 m2 D. 5,6 m2

2. Một hình tam giác có độ dài đáy là 1,4 m, chiều cao tương ứng với cạnh đáy là 0,6 m. Diện tích hình tam giác là:

A. 0,52 m2 B. 0,42 m2 C. 1,04 m2 D. 2,08 m2

3. Hình tam giác có chiều cao là 10 cm, độ dài đáy là 14 cm thì diện tích là:

A. 700 cm2 B. 70 cm2 C. 0,7 cm2 D. 70 m2

4. Một tam giác có độ dài đáy là 1,2dm và chiều cao 1,5 dm thì diện tích tam giác đó là : A. 0,9 dm2 B. 1,35 m2 C. 1,8 m2 D. 0,9 m2

* Hình tròn

1. Chu vi của hình tròn có đường kính là 60 dm là:

A. 188,4 dm B. 157 dm C. 314 dm D. 628 dm

2. Điền phép tính và kết quả vào chỗ chấm:

Một bồn hoa hình tròn có bán kính 2,5m. Vậy chu vi của nó là

3. Chu vi của hình tròn có đường kính d = 3cm là:

A. 7,065 cm B. 9,42 cm C. 94,2 cm D. 70,65 cm

4. Công thức tính diện tích hình tròn có bán kính r là:

A. r x 2 x 3,14 B. r x r x 3,14 C. r x 3,14 D. r x 3,14 : 2

5. Công thức tính chu vi hình tròn có bán kính r là:

A. r x 2 x 3,14 B. r x r x 3,14 C. r x 3,14 D. r x 3,14 : 2

6. Hình tròn có đường kính 2,7 dm thì chu vi của hình tròn đó là:

A. 16,956 dm B. 84,618 dm C. 11,638 cm D. 8,478 dm

* Hình lập phương

1. Một hình lập phương có cạnh dài 1,5m. Diện tích xung quanh của nó là:

A. 2,25m2 B. 9m2 C. 2,25cm2 D. 9 cm2

2. Diện tích toàn phần của một hình lập phương cạnh 4cm là:

A. 96 cm2 B. 125 cm2 C. 150 cm2 D. 175 cm2

3. Một hình lập phương có cạnh dài 0,5m. Diện tích xung quanh của nó là:

A. 0,25m2 B. 1cm2 C. 0,25cm2 D. 1m2

4. Hình lập phương có cạnh là a. Công thức tính diện tích toàn phần của hình lập phương là: A. a x a x a B. a x a x 4 C. a x a x 6 D. a x a x 5

5. Hình lập phương có cạnh là a. Công thức tính diện tích xung quanh của hình lập phương là: A. a x a x 4 B. a x a x a C. a x a x 6 D. a x a x 5

6. Diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 7cm là:

A. 42 cm2 B. 196 cm2 C. 294 cm2 D. 343cm2

*Hình thang

1. Một mảnh đất hình thang có tổng hai đáy là 2,5 m, chiều cao là 1,4m. Diện tích hình thang là: A. 1,75 m B. 1,57 m2 C. 1,75 m2 D. 157 m

2. Hình thang có độ dài đáy lần lượt là 24 cm và 16 cm, chiều cao là 8 cm. Thì diện tích hình thang là:

A. 160 cm B. 1536 cm2 C. 24 cm2 D. 160 cm2

3. Hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h. Công thức tính diện tích hình thang là:

A. a x b x h B. (a + b) x h : 2 C. a + b x h : 2 D. (a + b) x h x 2

4. Kết quả của biểu thức 74,5 x 5,5 + 74,5 x 4,5 là:

A. 7,45 B. 74,5 C. 7450 D. 745

III. Các đơn vị đo thể tích

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm

2. Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 6241cm3= ………… dm3………. cm3 b) 5dm3 = ………… cm3

c) 9dm3= ………… cm3 d) 7612cm3= ………… dm3………. cm3

4. Viết số đo thể tích thích hợp vào chỗ chấm

a) Thể tích của một bình nước rửa tay khô khoảng: …………………………

b) Sức chứa của một can dầu ăn/ nước mắm khoảng:………
……………………………………….

c) Lượng nước máy dùng trong sinh hoạt của một gia đình khoảng:………………

d) Một hồ bơi có thể tích khoảng: ………………….

e) Sức chứa của một thùng sơn khoảng: ………………

g) Thể tích của một chai xà phòng rửa tay khoảng: ……

IV. Biểu đồ hình quạt

V. Các phép tính với số đo thời gian

5 giờ 35 phút + 2 giờ 45 phút

6 năm 2 tháng – 3 năm 9 tháng

4 giờ 52 phút : 4

4 giờ 25 phút + 1 giờ 45 phút

5 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng

3 giờ 42 phút : 3

10 giờ 31 phút + 9 giờ 34 phút

23 ngày 15 giờ – 5 ngày 6 giờ

8,75 phút : 5

10 giờ 34 phút + 7 giờ 32 phút

22 ngày 14 giờ – 4 ngày 6 giờ

7,25 phút : 5

6 giờ 45 phút + 7 giờ 29 phút

20 ngày 12 giờ – 5 ngày 6 giờ

7 giờ 18 phút : 6

4 giờ 55 phút + 1 giờ 27 phút

3 giờ 48 phút – 2 giờ 35 phút

8 giờ 24 phút : 7

7 giờ 25 phút + 4 giờ 47 phút

20 ngày 12 giờ – 5 ngày 6 giờ

4,25 giờ x 3

4 giờ 35 phút + 6 giờ 43 phút

22 ngày 13 giờ – 3 ngày 9 giờ

5,15 giờ x 4

5 giờ 45 phút + 7 giờ 49 phút

5 giờ 45 phút – 7 giờ 49 phút

9,25 phút : 5

* Một chiếc đồng hồ cứ 30 phút lại nhanh 10 giây. Hỏi nếu buổi sáng đồng hồ chỉ 6 giờ đúng thì sau 1 ngày chiếc đồng hồ đó chỉ mấy giờ? ……………………………………………………………………………..

VI. Tìm thành phần chưa biết của phép tính

Y – 4 = 12,5 x 3,4 Y x 2,5 = 1,3 x 2,4 Y – 5 = 11,2 x 3,5

.…………………………………………………………………………………………

Y + 85,5 = 100 Y : 3,4 = 12 + 10,5 Y : 2,4 = 13 + 11,5 …………………………………………………………………………………………

VII. Tính giá trị biểu thức

1. Tìm một số biết rằng giảm số đó đi 3,6 lần, được bao nhiêu lại tăng lên 17,6 lần thì được kết quả là 50,16.

…………………………………………………………………………………………

Tính nhanh

a) 9,04 x 45,5 + 9,04 x 25,5 + 4,52 x 2 x 28 + 9,04

…………………………………………………………………………………………

b) 7,14 x 5,5 + 7,14 x 2,5 + 3,57 x 2 + 7,14

…………………………………………………………………………………………

c) (5,7 x 15,3 + 26,3 x 15,3) x (47 x 11 – 4700 x 0,01 – 470)

…………………………………………………………………………………………

d) (3,5 x 12,3 + 24,5 x 12,3) x (58 x 11 – 5800 x 0,01 – 580)

…………………………………………………………………………………………

Giải toán có lời văn

Bài 1. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m, chiều rộng 1,3 m, chiều cao 0,9 m. Người ta lát gạch men xung quanh bên trong và mặt đáy bể.

a) Tính diện tích cần lát gạch?

b) Bể có thể chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Bài 2. Một bể nước hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không nắp), chiều dài 7dm; chiều rộng 3,5dm, chiều cao 6dm.

a) Tính diện tích kính làm cái bể ấy.

b) Người ta đổ nước vào trong bể, biết chiều cao mực nước bằng 2/3 chiều cao bể. Tính thể tích nước trong bể?

(Biết: 1 dm3= 1 lít)

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Bài 3. Một hồ bơi dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước bên trong lòng hồ là: Chiều dài 20m, chiều rộng 10m và sâu 12dm. Người ta lát gạch men xung quanh (bên trong) và đáy hồ.

a) Tính diện tích phần lát gạch?

b) Hồ bơi đó có thể chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Bài 4. Người ta gò một thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài là 9 dm, chiều rộng 6 dm và chiều cao 7 dm.

a) Tính diện tích tôn để làm thùng (không tính mép hàn) b) Tính thể tích của thùng tôn đó?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Bài 5. Một bể cá bằng kính dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 1,1m; chiều rộng 8 dm; chiều cao 7 dm.

a) Tính diện tích kính làm bể (bể không nắp)?

b) Cần đổ vào bể cá bao nhiêu lít nước để thể tích nước chiếm 50% thể tích của bể. (1dm3= 1l nước)

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Bài 6. Người ta dùng kính làm một bể cá dạng hình hộp chữ nhật (bể không có nắp) có chiều dài 1,4 m, chiều rộng 0,8 m, chiều cao 0,6 m.

a) Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó?

b) Hiện tại mức nước trong bể cao 0,3m. Hỏi trong bể chứa bao nhiêu lít nước? (1 dm 3= 1 lít)

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………….

2. Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 5 có đán án năm học 2022-2023

Tham khảo chi tiết 6 Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 5 năm học 2022-2023 có đáp án tại bài viết:

Mời các em học sinh truy cập group Bạn Đã Học Bài Chưa? để đặt câu hỏi và chia sẻ những kiến thức học tập chất lượng nhé. Group là cơ hội để các bạn học sinh trên mọi miền đất nước cùng giao lưu, trao đổi học tập, kết bạn, hướng dẫn nhau kinh nghiệm học,…

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.


Categories: Lớp 5
Website: Thptlevantamsoctrang.edu.vn

Xem thêm:  Top 6 Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật gần gũi với em

Leave a Comment