Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Cu(OH)2+ 2HNO3 → Cu(NO3)2+ 2H2O

Cu(OH)2+ 2HNO3 → Cu(NO3)2+ 2H2O là Phản ứng trao đổiPhản ứng trung hoà, Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) phản ứng với HNO3 (axit nitric) để tạo ra
Cu(NO3)2 (Đồng nitrat), H2O (nước) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

Điều kiện phản ứng Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) tác dụng HNO3 (axit nitric) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) tác dụng HNO3 (axit nitric) xảy ra phản ứng?

cho dung dịch axit HNO3 tác dụng với Cu(OH)2.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) tác dụng HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất Cu(NO3)2 (Đồng nitrat), H2O (nước)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cu(OH)2+ 2HNO3 → Cu(NO3)2+ 2H2O là gì ?

Chất rắn màu xanh lam đồng II hidroxit (Cu(OH)2) tan dần trong dung dịch.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cu(OH)2+ 2HNO3 → Cu(NO3)2+ 2H2O

Bazơ tan và bazơ không tan đều tác dụng với axit tạo thành muối và nước. Phản ứng giữa bazơ và axit được gọi là phản ứng trung hoà

Phương Trình Điều Chế Từ Cu(OH)2 Ra Cu(NO3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra
Cu(NO3)2 (Đồng nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra Cu(NO3)2 (Đồng nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ Cu(OH)2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra
H2O (nước)

Xem thêm:  H2O + CO2 → H2CO3

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra Cu(NO3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
Cu(NO3)2 (Đồng nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Cu(NO3)2 (Đồng nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Cu(OH)2+ 2HNO3 → Cu(NO3)2+ 2H2O

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Phản ứng trung hoà là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trung hoà

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Xem thêm:  Mg(HCO3)2 + 2NaHSO4 → 2H2O + Na2SO4 + 2CO2 + MgSO4

Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng Cu(OH)2+ 2HNO3 → Cu(NO3)2+ 2H2O

Các phản ứng Đồng Oxit

Chuỗi phản ứng về kim loại Cu và oxit của Cu là chuỗi phản ứng quen thuộc, đầu tiên sẽ cho kim loại đồng tác dụng với không khí, sản phẩm tạo thành là CuO. Tiếp tục cho CuO tác dụng với dung dịch axit HCl, sản phẩm tạo thành là muối đồng clorua CuCl2.

Chúng ta nhiệt phân muối CuCl2 sản phẩm tạo thành là huyền phù CuCl.

Tiếp tục nhiệt phân huyền phù để có được sản phẩm là CuCl2. Cho muối CuCl2 tác dụng với nước, chúng ta thu được dung dịch Cu(OH)2. Sau đó, cho dung dịch này tác dụng với axit HNO3 tạo thành sản phẩm Cu(NO3)2. Cuối cùng để có được sản phẩm là NO2, chúng ta đem nhiệt phân muối Cu(NO3)2

Phương trình liên quan

7 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Leave a Comment