Cu(OH)2 + 2HCl → 2H2O + CuCl2


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Cu(OH)2+ 2HCl → 2H2O + CuCl2

Cu(OH)2+ 2HCl → 2H2O + CuCl2 là Phản ứng trao đổiPhản ứng trung hoà, Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) phản ứng với HCl (axit clohidric) để tạo ra
H2O (nước), CuCl2 (Đồng(II) clorua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2

Điều kiện phản ứng Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) tác dụng HCl (axit clohidric) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) tác dụng HCl (axit clohidric) xảy ra phản ứng?

cho dd Cu(OH)2 tác dụng với axit HCl

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) tác dụng HCl (axit clohidric) và tạo ra chất H2O (nước), CuCl2 (Đồng(II) clorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cu(OH)2+ 2HCl → 2H2O + CuCl2 là gì ?

Chất rắn màu xanh lam đồng II hidroxit (Cu(OH)2) tan dần trong dung dịch.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cu(OH)2+ 2HCl → 2H2O + CuCl2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Cu(OH)2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra H2O (nước)

Xem thêm:  HCl + NaAl(OH)4 → Al(OH)3 + H2O + NaCl

Phương Trình Điều Chế Từ Cu(OH)2 Ra CuCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra
CuCl2 (Đồng(II) clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cu(OH)2 (Đồng (II) hidroxit) ra CuCl2 (Đồng(II) clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HCl (axit clohidric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra CuCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HCl (axit clohidric) ra
CuCl2 (Đồng(II) clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra CuCl2 (Đồng(II) clorua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Cu(OH)2+ 2HCl → 2H2O + CuCl2

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Phản ứng trung hoà là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trung hoà

Xem thêm:  CH3CHO + H2O → C2H5OH

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng Cu(OH)2+ 2HCl → 2H2O + CuCl2

Chuỗi phản ứng về sắt crom

 Cho Cu phản ứng với lưu huỳnh tạo thành đồng (II) sunfua. Sau đó, cho CuS tác dụng với axit HNO3 sản phẩm tạo thành có khí NO thoát ra và muối Cu(NO3)2.

Cho muối Cu(NO3)2 tác dụng với dung dịch NaOH sản phẩm thu được kết tủa màu xanh lơ là Cu(OH)2.

Tiếp tục cho Cu(OH)2 tác dụng với dung dịch axit HCl sản phẩm tạo thành có CuCl2.

Cuối cùng điện phân muối CuCl2 thu được khí Cl2 và Cu.

 

Phương trình liên quan

5 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Leave a Comment