Cl2 + H2S → 2HCl + S

Bạn đang xem bài viết Cl2 + H2S → 2HCl + S của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Cl2+ H2S → 2HCl + S

Cl2+ H2S → 2HCl + S là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Cl2 (clo) phản ứng với H2S (hidro sulfua) để tạo ra
HCl (axit clohidric), S (sulfua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  3CuO + 2NH3 → 3Cu + 3H2O + N2

Điều kiện phản ứng Cl2 (clo) tác dụng H2S (hidro sulfua) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Cl2 (clo) tác dụng H2S (hidro sulfua) xảy ra phản ứng?

Dẫn clo qua dung dịch H2S

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cl2 (clo) tác dụng H2S (hidro sulfua) và tạo ra chất HCl (axit clohidric), S (sulfua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cl2+ H2S → 2HCl + S là gì ?

Có hiện tượng kết tủa đen

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cl2+ H2S → 2HCl + S

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra HCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cl2 (clo) ra
HCl (axit clohidric)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra HCl (axit clohidric)

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra S

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cl2 (clo) ra
S (sulfua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra S (sulfua)

Phương Trình Điều Chế Từ H2S Ra HCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2S (hidro sulfua) ra
HCl (axit clohidric)

Xem thêm:  2H2O + 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2S (hidro sulfua) ra HCl (axit clohidric)

Phương Trình Điều Chế Từ H2S Ra S

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2S (hidro sulfua) ra
S (sulfua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2S (hidro sulfua) ra S (sulfua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Cl2+ H2S → 2HCl + S

Phương trình hóa học vô cơ là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phương trình hóa học vô cơ

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình Cl2+ H2S → 2HCl + S

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình Cl2+ H2S → 2HCl + S

Câu 1. Phản ứng hóa học

Cho các phương trình phản ứng
(1) C4H10 + F2
(2) AgNO3 (t0) →
(3) H2O2 + KNO2
(4) Điện phân dung dịch NaNO3
(5) Mg + FeCl3 dư
(6) H2S + dd Cl2.
Số phản ứng tạo ra đơn chất là:

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Xem đáp án câu 1

Câu 3. phản ứng tạo đơn chất

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:
Fe + HCl + Fe3O4 –> ;
NaOH + HF –> ;
O2 + CH2=CH2 –> ;
H2 + S –> ;
C2H5OH + H2N-CH2-COOH –> ;
O2 + C4H8O –> ;
Cl2 + H2O –> ;
CaCO3 + HCl –> ;
Al(OH)3 + H2SO4 —> ;
C6H5CH(CH3)2 –t0–> ;
Mg + BaSO4 –> ;
FeO + O2 –> ;
Al + H2O + KOH –> ;
Fe2O3 + HNO3 —> ;
(CH3COO)2Ca –t0–> ;
NaHCO3 + CH2OH[CHOH]4COOH –> ;
Cl2 + NH3 –> ;
HCl + (CH3NH3)2CO3 –> ;
Cu + H2SO4 + NH4NO3 —> ;
NaOH + NH4HSO3 —> ;
H2O + KAlO2 + CO2 –> ;
Cl2 + F2 –> ;
K2CO3 –t0–> ;
Cl2 + H2S –> ;
NaOH + FeSO4 —> ;
Ag + Br2 –> ;
H2SO4 + Fe3O4 —> ;
C4H8 + H2O –> ;
H2 + CH2=CH-COOH –> ;
Br2 + C6H5NH2 —> ;

A. 24
B. 16
C. 8
D. 4

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment