Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl

Bạn đang xem bài viết Cl2 + C3H8 → HCl + C3H7Cl của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Cl2+ C3H8 → HCl + C3H7Cl

Cl2+ C3H8 → HCl + C3H7Cl là Phản ứng oxi-hoá khửPhản ứng thế, Cl2 (clo) phản ứng với C3H8 (Propan) để tạo ra
HCl (axit clohidric), C3H7Cl (2-Cloropropan) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 25°C Điều kiện khác: ánh sáng

Xem thêm:  H2O2 + KNO2 → H2O + KNO3

Điều kiện phản ứng Cl2 (clo) tác dụng C3H8 (Propan) là gì ?

Nhiệt độ: 25°C Điều kiện khác: ánh sáng

Làm thế nào để Cl2 (clo) tác dụng C3H8 (Propan) xảy ra phản ứng?

cho Cl2 tác dụng với C3H8

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cl2 (clo) tác dụng C3H8 (Propan) và tạo ra chất HCl (axit clohidric), C3H7Cl (2-Cloropropan)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cl2+ C3H8 → HCl + C3H7Cl là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
HCl (axit clohidric) (trạng thái: dd) (màu sắc: không màu), C3H7Cl (2-Cloropropan) (trạng thái: khí), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
Cl2 (clo) (trạng thái: khí) (màu sắc: vàng lục), C3H8 (Propan) (trạng thái: khí), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cl2+ C3H8 → HCl + C3H7Cl

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra HCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cl2 (clo) ra
HCl (axit clohidric)

Xem thêm:  NaOH + C4H9Cl → NaCl + CH3CH2CH2CH2OH

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra HCl (axit clohidric)

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra C3H7Cl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cl2 (clo) ra
C3H7Cl (2-Cloropropan)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra C3H7Cl (2-Cloropropan)

Phương Trình Điều Chế Từ C3H8 Ra HCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C3H8 (Propan) ra
HCl (axit clohidric)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C3H8 (Propan) ra HCl (axit clohidric)

Phương Trình Điều Chế Từ C3H8 Ra C3H7Cl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C3H8 (Propan) ra
C3H7Cl (2-Cloropropan)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C3H8 (Propan) ra C3H7Cl (2-Cloropropan)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Cl2+ C3H8 → HCl + C3H7Cl

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.
Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.
Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem thêm:  2Cl2 + CH2Cl2 → HCl + CHCl3

Xem chi tiết phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Phản ứng thế là gì ?

Phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thê bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác.
Phản ứng thế cũng là một loại phương trình hoá học cực kỳ phổ biến trong chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng thế

Phản ứng Halogen hoá là gì ?

Các sản phẩm thế được gọi là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng Halogen hoá

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment