Cl2 + 9H2SO4 + 2Fe3O4 → 3Fe2(SO4)3 + 8H2O + 2HCl

Bạn đang xem bài viết Cl2 + 9H2SO4 + 2Fe3O4 → 3Fe2(SO4)3 + 8H2O + 2HCl của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Cl2+ 9H2SO4+ 2Fe3O4 → 3Fe2(SO4)3+ 8H2O + 2HCl

Cl2+ 9H2SO4+ 2Fe3O4 → 3Fe2(SO4)3+ 8H2O + 2HCl là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Cl2 (clo) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) để tạo ra
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat), H2O (nước), HCl (axit clohidric) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  Cl2 + Mg → MgCl2

Điều kiện phản ứng Cl2 (clo) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Cl2 (clo) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) xảy ra phản ứng?

Fe3O4 tác dụng với Cl2 và H2SO4

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cl2 (clo) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) và tạo ra chất Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat), H2O (nước), HCl (axit clohidric)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cl2+ 9H2SO4+ 2Fe3O4 → 3Fe2(SO4)3+ 8H2O + 2HCl là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: vàng nâu), H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), HCl (axit clohidric) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
Cl2 (clo) (trạng thái: khí) (màu sắc: vàng xanh), H2SO4 (axit sulfuric) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) (trạng thái: rắn) (màu sắc: nâu đen), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cl2+ 9H2SO4+ 2Fe3O4 → 3Fe2(SO4)3+ 8H2O + 2HCl

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  FeS + HNO3 → 5H2O + H2SO4 + 9NO2 + Fe(NO3)3

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra Fe2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cl2 (clo) ra
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cl2 (clo) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra HCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cl2 (clo) ra
HCl (axit clohidric)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra HCl (axit clohidric)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra Fe2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra HCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
HCl (axit clohidric)

Xem thêm:  H2O + NaClO + CO2 → NaHCO3 + HClO

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra HCl (axit clohidric)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe3O4 Ra Fe2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) ra
Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) ra Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe3O4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe3O4 Ra HCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) ra
HCl (axit clohidric)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) ra HCl (axit clohidric)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Cl2+ 9H2SO4+ 2Fe3O4 → 3Fe2(SO4)3+ 8H2O + 2HCl

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment