Cl2 + 2NaI → I2 + 2NaCl

Bạn đang xem bài viết Cl2 + 2NaI → I2 + 2NaCl của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Cl2+ 2NaI → I2+ 2NaCl

Cl2+ 2NaI → I2+ 2NaCl là Phản ứng oxi-hoá khửPhản ứng thế, Cl2 (clo) phản ứng với NaI (natri iodua) để tạo ra
I2 (Iot), NaCl (Natri Clorua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

Điều kiện phản ứng Cl2 (clo) tác dụng NaI (natri iodua) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Cl2 (clo) tác dụng NaI (natri iodua) xảy ra phản ứng?

clo tác dụng với muối NaI

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cl2 (clo) tác dụng NaI (natri iodua) và tạo ra chất I2 (Iot), NaCl (Natri Clorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cl2+ 2NaI → I2+ 2NaCl là gì ?

Màu vàng lục của khí Clo (Cl2) nhạt dần trong dung dịch và sinh ra chất rắn màu tím đen Iot (I2).

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cl2+ 2NaI → I2+ 2NaCl

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra I2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cl2 (clo) ra
I2 (Iot)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra I2 (Iot)

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra NaCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cl2 (clo) ra
NaCl (Natri Clorua)

Xem thêm:  2Cu + H2O2 + 2HCl → 2H2O + 2CuCl

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra NaCl (Natri Clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ NaI Ra I2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaI (natri iodua) ra
I2 (Iot)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaI (natri iodua) ra I2 (Iot)

Phương Trình Điều Chế Từ NaI Ra NaCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaI (natri iodua) ra
NaCl (Natri Clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaI (natri iodua) ra NaCl (Natri Clorua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Cl2+ 2NaI → I2+ 2NaCl

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.
Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.
Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem thêm:  2NaOH + (CH3NH3)2CO3 → 2H2O + Na2CO3 + 2CH3NH2

Xem chi tiết phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Phản ứng thế là gì ?

Phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thê bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác.
Phản ứng thế cũng là một loại phương trình hoá học cực kỳ phổ biến trong chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng thế

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment