Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl

Bạn đang xem bài viết Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Cl2+ 2NaBr → Br2+ 2NaCl

Cl2+ 2NaBr → Br2+ 2NaCl là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Cl2 (clo) phản ứng với NaBr (Natri bromua) để tạo ra
Br2 (brom), NaCl (Natri Clorua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  Fe2(SO4)3 + 6H2O + 6Na2S → 3H2S + 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3

Điều kiện phản ứng Cl2 (clo) tác dụng NaBr (Natri bromua) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Cl2 (clo) tác dụng NaBr (Natri bromua) xảy ra phản ứng?

cho clo tác dụng với NaBr2.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cl2 (clo) tác dụng NaBr (Natri bromua) và tạo ra chất Br2 (brom), NaCl (Natri Clorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cl2+ 2NaBr → Br2+ 2NaCl là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
Br2 (brom) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: nâu đỏ), NaCl (Natri Clorua) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
Cl2 (clo) (trạng thái: khí) (màu sắc: vàng lục), NaBr (Natri bromua) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cl2+ 2NaBr → Br2+ 2NaCl

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  Cl2 + 2NaOH → H2O + NaCl + NaClO

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra Br2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cl2 (clo) ra
Br2 (brom)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra Br2 (brom)

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra NaCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cl2 (clo) ra
NaCl (Natri Clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra NaCl (Natri Clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ NaBr Ra Br2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaBr (Natri bromua) ra
Br2 (brom)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaBr (Natri bromua) ra Br2 (brom)

Phương Trình Điều Chế Từ NaBr Ra NaCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
NaBr (Natri bromua) ra
NaCl (Natri Clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ NaBr (Natri bromua) ra NaCl (Natri Clorua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Cl2+ 2NaBr → Br2+ 2NaCl

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình Cl2+ 2NaBr → Br2+ 2NaCl

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình Cl2+ 2NaBr → Br2+ 2NaCl

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment