Cl2 + 2KOH → H2O + KCl + KClO


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Cl2+ 2KOH → H2O + KCl + KClO

Cl2+ 2KOH → H2O + KCl + KClO là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Cl2 (clo) phản ứng với KOH (kali hidroxit) để tạo ra
H2O (nước), KCl (kali clorua), KClO (Kali hypoclorit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  3Fe + 2O2 → Fe3O4

Điều kiện phản ứng Cl2 (clo) tác dụng KOH (kali hidroxit) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Cl2 (clo) tác dụng KOH (kali hidroxit) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Cl2 (clo) phản ứng với KOH (kali hidroxit) và tạo ra chất H2O (nước) phản ứng với KCl (kali clorua) phản ứng với KClO (Kali hypoclorit).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cl2 (clo) tác dụng KOH (kali hidroxit) và tạo ra chất H2O (nước), KCl (kali clorua), KClO (Kali hypoclorit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cl2+ 2KOH → H2O + KCl + KClO là gì ?

KClO làm mất màu quỳ tím

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cl2+ 2KOH → H2O + KCl + KClO

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cl2 (clo) ra
H2O (nước)

Xem thêm:  3CuO + 2H3PO4 → Cu3(PO4)2

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra KCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cl2 (clo) ra
KCl (kali clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra KCl (kali clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra KClO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Cl2 (clo) ra
KClO (Kali hypoclorit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra KClO (Kali hypoclorit)

Phương Trình Điều Chế Từ KOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KOH (kali hidroxit) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ KOH Ra KCl

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KOH (kali hidroxit) ra
KCl (kali clorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra KCl (kali clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ KOH Ra KClO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
KOH (kali hidroxit) ra
KClO (Kali hypoclorit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra KClO (Kali hypoclorit)

Xem thêm:  C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Cl2+ 2KOH → H2O + KCl + KClO

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng Cl2+ 2KOH → H2O + KCl + KClO

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học

(1)  Cho kali hypochlorite tác dụng với HCl đặc thu được muối kali clorua và khí clo.

(2) Cho clo tác dụng với kali hidroxit loãng, nguội thu được 2 muối KClO và KCl.

(3) Nhiệt phân KClO ở điều kiện nhiệt độ 70 độ C sản phẩm thu được KClO3 và KCl.

(4)  Cho KClO3 tác dụng với HCl đặc thu được muối kali clorua và khí clo.

Phương trình liên quan

4 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Leave a Comment