(CH3COO)2Ca + H2SO4 → 2CH3COOH + CaSO4

Bạn đang xem bài viết (CH3COO)2Ca + H2SO4 → 2CH3COOH + CaSO4 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình (CH3COO)2Ca + H2SO4 → 2CH3COOH + CaSO4

(CH3COO)2Ca + H2SO4 → 2CH3COOH + CaSO4 là Phản ứng trao đổi, (CH3COO)2Ca (canxi acetat) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) để tạo ra
CH3COOH (acid acetic), CaSO4 (Canxi sunfat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4

Điều kiện phản ứng (CH3COO)2Ca (canxi acetat) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) là gì ?

Không có

Làm thế nào để (CH3COO)2Ca (canxi acetat) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để (CH3COO)2Ca (canxi acetat) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) và tạo ra chất CH3COOH (acid acetic) phản ứng với CaSO4 (Canxi sunfat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là (CH3COO)2Ca (canxi acetat) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) và tạo ra chất CH3COOH (acid acetic), CaSO4 (Canxi sunfat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra (CH3COO)2Ca + H2SO4 → 2CH3COOH + CaSO4 là gì ?

xuất hiện kết tủa trắng CaSO4

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng (CH3COO)2Ca + H2SO4 → 2CH3COOH + CaSO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ (CH3COO)2Ca Ra CH3COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
(CH3COO)2Ca (canxi acetat) ra
CH3COOH (acid acetic)

Xem thêm:  O2 + 2SO2 → 2SO3

Xem chi tiết phương trình điều chế từ (CH3COO)2Ca (canxi acetat) ra CH3COOH (acid acetic)

Phương Trình Điều Chế Từ (CH3COO)2Ca Ra CaSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
(CH3COO)2Ca (canxi acetat) ra
CaSO4 (Canxi sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ (CH3COO)2Ca (canxi acetat) ra CaSO4 (Canxi sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra CH3COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
CH3COOH (acid acetic)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra CH3COOH (acid acetic)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra CaSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
CaSO4 (Canxi sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra CaSO4 (Canxi sunfat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình (CH3COO)2Ca + H2SO4 → 2CH3COOH + CaSO4

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem thêm:  → | , Phản ứng cộng

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng (CH3COO)2Ca + H2SO4 → 2CH3COOH + CaSO4

Chuỗi các phương trình về canxi và axit axetic

Đầu tiên cho canxi tác dụng với oxi tạo thành sản phẩm màu trắng và vôi sống.

Cho canxi phản ứng với khí CO2 sản phẩm thu được là canxi cacbonat.

Tiếp tục cho canxi cacbonat phản ứng với axit axetic sau phản ứng có hiện tượng khí CO2 thoát ra và canxi axetat.

Cho canxi axetat phản ứng với axit sunfuric tạo thành axit axetic.

Sau đó, đốt cháy axit axetic trong không khí có khí cacbonic thoát ra.

Phương trình liên quan

5 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Leave a Comment