Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh vật trong câu chuyện, bài văn, bài thơ đã đọc

Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh vật trong câu chuyện, bài văn, bài thơ đã đọc là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.! Nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh vật trong câu chuyện, bài văn, bài … Read more

Viết vào Phiếu đọc sách những điều em thấy thú vị sau khi đọc một truyện về quê hương

Viết vào Phiếu đọc sách những điều em thấy thú vị sau khi đọc một truyện về quê hương là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.! Đọc một truyện về quê hương Viết vào Phiếu đọc sách những điều em thấy thú vị sau khi đọc một … Read more

Viết đoạn văn tả hình dáng, điệu bộ của 1, 2 nhân vật trong tranh minh họa câu chuyện Rừng gỗ quý

Viết đoạn văn tả hình dáng, điệu bộ của 1, 2 nhân vật trong tranh minh họa câu chuyện Rừng gỗ quý là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.! Viết đoạn văn tả hình dáng, điệu bộ của 1, 2 nhân vật trong tranh Viết đoạn văn … Read more