Tìm đọc một cuốn sách viết về chuyện lạ đó đây. Viết vào phiếu đọc sách trong vở bài tập

Tìm đọc một cuốn sách viết về chuyện lạ đó đây. Viết vào phiếu đọc sách trong vở bài tập là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.! Đọc mở rộng trang 83 Tiếng Việt lớp 2 tập 2 Kết nối tri thức Đọc mở rộng: Tìm đọc … Read more

Đọc một bài văn về quê hương. Chia sẻ về bài văn đã đọc. Viết vào phiếu đọc sách

Đọc một bài văn về quê hương. Chia sẻ về bài văn đã đọc. Viết vào phiếu đọc sách là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.! Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ sau khi đọc một bài văn về quê hương Đọc … Read more

Top 5 mẫu Viết 3

Top 5 mẫu Viết 3 là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.! Kể về một sự việc mà em đã chứng kiến hoặc tham gia lớp 2 Viết 3-5 câu kể về một sự việc mà em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống … Read more

Đọc một truyện về thiên nhiên. Viết vào phiếu đọc sách những điều em chia sẻ một truyện về thiên nhiên

Đọc một truyện về thiên nhiên. Viết vào phiếu đọc sách những điều em chia sẻ một truyện về thiên nhiên là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.! Đọc một truyện về thiên nhiên. Chia sẻ về chuyện đã đọc Viết vào phiếu đọc sách những điều … Read more