Ca(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + CaSO4


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Ca(OH)2+ H2SO4 → 2H2O + CaSO4

Ca(OH)2+ H2SO4 → 2H2O + CaSO4 là Phản ứng trao đổiPhản ứng trung hoà, Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) để tạo ra
H2O (nước), CaSO4 (Canxi sunfat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4

Điều kiện phản ứng Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) xảy ra phản ứng?

cho dd axit H2SO4 tác dụng với dd Ca(OH)2

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) và tạo ra chất H2O (nước), CaSO4 (Canxi sunfat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Ca(OH)2+ H2SO4 → 2H2O + CaSO4 là gì ?

CaSO4 kết tủa

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Ca(OH)2+ H2SO4 → 2H2O + CaSO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Ca(OH)2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) ra H2O (nước)

Xem thêm:  H2O2 + 2HCl + 2KI → 2H2O + I2 + 2KCl

Phương Trình Điều Chế Từ Ca(OH)2 Ra CaSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) ra
CaSO4 (Canxi sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) ra CaSO4 (Canxi sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra CaSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
CaSO4 (Canxi sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra CaSO4 (Canxi sunfat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Ca(OH)2+ H2SO4 → 2H2O + CaSO4

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem thêm:  H2SO4 + K2O → H2O + K2SO4

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Phản ứng trung hoà là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trung hoà

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment