CaOCl2 + H2SO4 → H2O + CO2 + CaSO4

Bạn đang xem bài viết CaOCl2 + H2SO4 → H2O + CO2 + CaSO4 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Xem thêm:  Ba(OH)2 + K2SO4 → 2KOH + BaSO4

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình CaOCl2+ H2SO4 → H2O + CO2+ CaSO4

CaOCl2+ H2SO4 → H2O + CO2+ CaSO4 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, CaOCl2 (Clorua vôi) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) để tạo ra
H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit), CaSO4 (Canxi sunfat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng CaOCl2 (Clorua vôi) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) là gì ?

Không có

Làm thế nào để CaOCl2 (Clorua vôi) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để CaOCl2 (Clorua vôi) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) và tạo ra chất H2O (nước) phản ứng với CO2 (Cacbon dioxit) phản ứng với CaSO4 (Canxi sunfat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CaOCl2 (Clorua vôi) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) và tạo ra chất H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit), CaSO4 (Canxi sunfat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CaOCl2+ H2SO4 → H2O + CO2+ CaSO4 là gì ?

có khí bay ra và kết tủa trắng

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CaOCl2+ H2SO4 → H2O + CO2+ CaSO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  2NaHCO3 → H2O + Na2CO3 + CO2

Phương Trình Điều Chế Từ CaOCl2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CaOCl2 (Clorua vôi) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CaOCl2 (Clorua vôi) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ CaOCl2 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CaOCl2 (Clorua vôi) ra
CO2 (Cacbon dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CaOCl2 (Clorua vôi) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ CaOCl2 Ra CaSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CaOCl2 (Clorua vôi) ra
CaSO4 (Canxi sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CaOCl2 (Clorua vôi) ra CaSO4 (Canxi sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
CO2 (Cacbon dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem thêm:  128HNO3 + 7Fe3C → 64H2O + 13NO + 52NO2 + 21Fe(NO3)3 + 7CO2

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra CaSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
CaSO4 (Canxi sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra CaSO4 (Canxi sunfat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình CaOCl2+ H2SO4 → H2O + CO2+ CaSO4

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment