CaOCl2 + 2HCl → Cl2 + H2O + CaCl2

Bạn đang xem bài viết CaOCl2 + 2HCl → Cl2 + H2O + CaCl2 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình CaOCl2+ 2HCl → Cl2+ H2O + CaCl2

CaOCl2+ 2HCl → Cl2+ H2O + CaCl2 là Phản ứng oxi-hoá khử, CaOCl2 (Clorua vôi) phản ứng với HCl (axit clohidric) để tạo ra
Cl2 (clo), H2O (nước), CaCl2 (Canxi diclorua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng CaOCl2 (Clorua vôi) tác dụng HCl (axit clohidric) là gì ?

Không có

Làm thế nào để CaOCl2 (Clorua vôi) tác dụng HCl (axit clohidric) xảy ra phản ứng?

cho clorua vôi tác dụng với axit HCl.

Xem thêm:  4HNO3 + 3FeSO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O + NO + Fe(NO3)3

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CaOCl2 (Clorua vôi) tác dụng HCl (axit clohidric) và tạo ra chất Cl2 (clo), H2O (nước), CaCl2 (Canxi diclorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CaOCl2+ 2HCl → Cl2+ H2O + CaCl2 là gì ?

Xuất hiện khí vàng lục Clorua (Cl2) làm sủi bọt khí dung dịch.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CaOCl2+ 2HCl → Cl2+ H2O + CaCl2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ CaOCl2 Ra Cl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CaOCl2 (Clorua vôi) ra
Cl2 (clo)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CaOCl2 (Clorua vôi) ra Cl2 (clo)

Phương Trình Điều Chế Từ CaOCl2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CaOCl2 (Clorua vôi) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CaOCl2 (Clorua vôi) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ CaOCl2 Ra CaCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CaOCl2 (Clorua vôi) ra
CaCl2 (Canxi diclorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CaOCl2 (Clorua vôi) ra CaCl2 (Canxi diclorua)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra Cl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HCl (axit clohidric) ra
Cl2 (clo)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra Cl2 (clo)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HCl (axit clohidric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra CaCl2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HCl (axit clohidric) ra
CaCl2 (Canxi diclorua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra CaCl2 (Canxi diclorua)

Xem thêm:  FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình CaOCl2+ 2HCl → Cl2+ H2O + CaCl2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.
Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.
Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình CaOCl2+ 2HCl → Cl2+ H2O + CaCl2

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình CaOCl2+ 2HCl → Cl2+ H2O + CaCl2

Câu 1. Phản ứng hóa học

Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Nung NH4NO3 rắn.
(b) Cho Mg tác dụng với dd HNO3 loãng, dư
(c) Cho CaOCl2 vào dung dịch HCl đặc.
(d) Sục khí CO2 vào dd Na2CO3 (dư).
(e) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.
(g) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3.
(h) Cho Cu vào dung dịch HCl (loãng).
(i) Cho từ từ Na2CO3 vào dung dịch HCl.
Số thí nghiệm chắc chắn sinh ra chất khí là:

A. 2
B. 4
C. 5
D. 6

Xem đáp án câu 1

Câu 3. Bài tập đếm số phản ứng tạo ra đơn chất

Trong các thí nghiệm sau: (1) Cho SiO2 tác dụng với axit HF. (2) Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S. (3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng. (4) Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc. (5) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH. (6) Cho khí O3 tác dụng với Ag. (7) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng CaOCl2+ 2HCl → Cl2+ H2O + CaCl2

Chuỗi phản ứng về halogen

 

Sục khí clorua trong dung dịch NaOH sản phẩm thu được gồm muối ăn NaCl, NaClO và nước. Sau đó cho hipoclorit tác dụng với axit HCl sản phẩm tạo thành có khí thoát ra.

Cho khí clorua tác dụng với ca(OH)2 rắn sản phẩm thu được clorua vôi. Sau đó, cho clorua vôi phản ứng với với dung dịch HCl  sản phẩm thu được có khí màu vàng thoát ra là clorua. Tiếp theo, chúng ta cho khí clorua phản ứng với KOH sản phẩm thu được có kali clorat. Sau đó, cho kali clorat phản ứng với dung dịch axit HCl thu được sản phẩm gồm Cl2 , KCl , H2O

Phương trình liên quan

6 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Leave a Comment