CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2+ H2O

CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2+ H2O là Phản ứng trao đổi, CaO (canxi oxit) phản ứng với HNO3 (axit nitric) để tạo ra
Ca(NO3)2 (canxi nitrat), H2O (nước) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O

Điều kiện phản ứng CaO (canxi oxit) tác dụng HNO3 (axit nitric) là gì ?

Không có

Làm thế nào để CaO (canxi oxit) tác dụng HNO3 (axit nitric) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để CaO (canxi oxit) phản ứng với HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất Ca(NO3)2 (canxi nitrat) phản ứng với H2O (nước).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CaO (canxi oxit) tác dụng HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất Ca(NO3)2 (canxi nitrat), H2O (nước)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2+ H2O là gì ?

Chất rắn màu trắng của Canxi oxit (CaO) tan dần trong dung dịch.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2+ H2O

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ CaO Ra Ca(NO3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CaO (canxi oxit) ra
Ca(NO3)2 (canxi nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CaO (canxi oxit) ra Ca(NO3)2 (canxi nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ CaO Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CaO (canxi oxit) ra
H2O (nước)

Xem thêm:  2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CaO (canxi oxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra Ca(NO3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
Ca(NO3)2 (canxi nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Ca(NO3)2 (canxi nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2+ H2O

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2+ H2O

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2+ H2O

Câu 2. Nhận biết

Trong các phương trình phản ứng hóa học sau đây, có bao nhiêu phản ứng sẽ tạo ra chất khí?
Br2 + C2H2 –> ;
(NH4)2SO4 + NaOH —> ;
O2 + PH3 —> ;
NaHCO3 + NaHSO4 —> ;
CH3COOH + CH3NH2 —–> ;
Ag2O + HCOOH —> ;
Ag2O + HCHO —> ;
CaO + HNO3 —> ;
CH3COOH + O2 —-> ;
Cu + Cu(OH)2 —-> ;
HCl + HNO3 —> ;
Al2(SO4)3 + H2O + Na2CO3 —> ;
H2 + CH2=CH-CH=CH2 —> ;
CH3COONH4 –t0–> ;
Al + CuCl2 —> ;

A. 12
B. 7
C. 9
D. 6

Xem đáp án câu 2

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment