Ca(NO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaNO3


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Ca(NO3)2+ Na2CO3 → CaCO3+ 2NaNO3

Ca(NO3)2+ Na2CO3 → CaCO3+ 2NaNO3 là Phản ứng trao đổi, Ca(NO3)2 (canxi nitrat) phản ứng với Na2CO3 (natri cacbonat) để tạo ra
CaCO3 (canxi cacbonat), NaNO3 (Natri Nitrat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  CdCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cd(OH)2

Điều kiện phản ứng Ca(NO3)2 (canxi nitrat) tác dụng Na2CO3 (natri cacbonat) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Ca(NO3)2 (canxi nitrat) tác dụng Na2CO3 (natri cacbonat) xảy ra phản ứng?

cho Ca(NO3)2 tác dụng với Na2CO3

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Ca(NO3)2 (canxi nitrat) tác dụng Na2CO3 (natri cacbonat) và tạo ra chất CaCO3 (canxi cacbonat), NaNO3 (Natri Nitrat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Ca(NO3)2+ Na2CO3 → CaCO3+ 2NaNO3 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
CaCO3 (canxi cacbonat) (trạng thái: kết tủa) (màu sắc: trắng), NaNO3 (Natri Nitrat) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
Ca(NO3)2 (canxi nitrat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), Na2CO3 (natri cacbonat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Ca(NO3)2+ Na2CO3 → CaCO3+ 2NaNO3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  Br2 + CH2=CH-COOH → CH2(Br)-CH(Br)-COOH

Phương Trình Điều Chế Từ Ca(NO3)2 Ra CaCO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ca(NO3)2 (canxi nitrat) ra
CaCO3 (canxi cacbonat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ca(NO3)2 (canxi nitrat) ra CaCO3 (canxi cacbonat)

Phương Trình Điều Chế Từ Ca(NO3)2 Ra NaNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ca(NO3)2 (canxi nitrat) ra
NaNO3 (Natri Nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ca(NO3)2 (canxi nitrat) ra NaNO3 (Natri Nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2CO3 Ra CaCO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na2CO3 (natri cacbonat) ra
CaCO3 (canxi cacbonat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na2CO3 (natri cacbonat) ra CaCO3 (canxi cacbonat)

Phương Trình Điều Chế Từ Na2CO3 Ra NaNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Na2CO3 (natri cacbonat) ra
NaNO3 (Natri Nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Na2CO3 (natri cacbonat) ra NaNO3 (Natri Nitrat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Ca(NO3)2+ Na2CO3 → CaCO3+ 2NaNO3

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem thêm:  NaOH + HCOOCH2 − C6H5 → HCOONa + HOCH2 − C6H5

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment