CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình CaCO3+ 2HNO3 → Ca(NO3)2+ H2O + CO2

CaCO3+ 2HNO3 → Ca(NO3)2+ H2O + CO2 là Phản ứng oxi-hoá khử, CaCO3 (canxi cacbonat) phản ứng với HNO3 (axit nitric) để tạo ra
Ca(NO3)2 (canxi nitrat), H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng CaCO3 (canxi cacbonat) tác dụng HNO3 (axit nitric) là gì ?

Không có

Xem thêm:  C6H5CH2OH → Ph-COOH | Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

Làm thế nào để CaCO3 (canxi cacbonat) tác dụng HNO3 (axit nitric) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để CaCO3 (canxi cacbonat) phản ứng với HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất Ca(NO3)2 (canxi nitrat) phản ứng với H2O (nước) phản ứng với CO2 (Cacbon dioxit).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CaCO3 (canxi cacbonat) tác dụng HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất Ca(NO3)2 (canxi nitrat), H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CaCO3+ 2HNO3 → Ca(NO3)2+ H2O + CO2 là gì ?

Chất rắn màu trắng Canxi cacbonat (CaCO3) tan dần và sinh ra khí Cacbonic (CO2) làm sủi bọt dung dịch.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CaCO3+ 2HNO3 → Ca(NO3)2+ H2O + CO2

Phản ứng giải thích việc mưa axit có thể phá huỷ các công trình xây dựng, các tượng đài làm từ đá cẩm thạch, đá vôi, đá phiến (các loại đá này có thành phần chính là CaCO3). Những vật liệu có chứa CaCO3 bị thủng lỗ và yếu đi về mặt cơ học do CaCO3 tan trong axit.

Phương Trình Điều Chế Từ CaCO3 Ra Ca(NO3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CaCO3 (canxi cacbonat) ra
Ca(NO3)2 (canxi nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CaCO3 (canxi cacbonat) ra Ca(NO3)2 (canxi nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ CaCO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CaCO3 (canxi cacbonat) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CaCO3 (canxi cacbonat) ra H2O (nước)

Xem thêm:  H2S + Cd(NO3)2 → 2HNO3 + CdS

Phương Trình Điều Chế Từ CaCO3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CaCO3 (canxi cacbonat) ra
CO2 (Cacbon dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CaCO3 (canxi cacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra Ca(NO3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
Ca(NO3)2 (canxi nitrat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Ca(NO3)2 (canxi nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
CO2 (Cacbon dioxit)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình CaCO3+ 2HNO3 → Ca(NO3)2+ H2O + CO2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.
Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.
Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem thêm:  FeCl2 + 2KOH → 2KCl + Fe(OH)2

Xem chi tiết phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng CaCO3+ 2HNO3 → Ca(NO3)2+ H2O + CO2

Chuỗi các phương trình phản ứng của nito và cacbon

Đốt cháy khí NO trong không khí sau phản ứng thu được khí màu nâu.

Sau đó đốt cháy khí NO2 trong không khí có hơi nước thu được axit nitric.

Hòa tan canxi cacbonat trong dung dịch axit nitric thu được khí không màu CO2.

Dẫn luồng khí CO2 qua dung dịch natri hidroxit thu được muối natri bicacbonat.

Cho muối natri bicacbonat tác dụng với axit HCl thu được khí không màu CO2.

Phương trình liên quan

5 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Bài 12. Phân bón hóa học

Nội dung bài học Phân bón hóa học tìm hiểu về khái niệm phân bón hóa học và phân loại. Tính chất, ứng dụng, điều chế phân đạm, lân, kali, NPK và vi lượng.

Leave a Comment