Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3PO4


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Ca3(PO4)2+ 3H2SO4 → 3CaSO4+ 2H3PO4

Ca3(PO4)2+ 3H2SO4 → 3CaSO4+ 2H3PO4 là Phản ứng trao đổi, Ca3(PO4)2 (canxi photphat) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) để tạo ra
CaSO4 (Canxi sunfat), H3PO4 (axit photphoric) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem thêm:  6HNO3 + S → 2H2O + H2SO4 + 6NO2

Điều kiện phản ứng Ca3(PO4)2 (canxi photphat) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

Làm thế nào để Ca3(PO4)2 (canxi photphat) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) xảy ra phản ứng?

Cho axit sunfuric H2SO4 đặc tác dụng với quặng photphorit hoặc quặng apatit

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Ca3(PO4)2 (canxi photphat) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) và tạo ra chất CaSO4 (Canxi sunfat), H3PO4 (axit photphoric)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Ca3(PO4)2+ 3H2SO4 → 3CaSO4+ 2H3PO4 là gì ?

Xuất hiện kết tủa trắng CaSO4

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Ca3(PO4)2+ 3H2SO4 → 3CaSO4+ 2H3PO4

Axit H3PO4 tạo thành được tác khỏi kết tủa CaSO4 bằng cách lọc, sau đó được cô đặc. Axit H3PO4 sản xuất bằng phương pháp này không tinh khiết.

Phương Trình Điều Chế Từ Ca3(PO4)2 Ra CaSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ca3(PO4)2 (canxi photphat) ra
CaSO4 (Canxi sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ca3(PO4)2 (canxi photphat) ra CaSO4 (Canxi sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Ca3(PO4)2 Ra H3PO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ca3(PO4)2 (canxi photphat) ra
H3PO4 (axit photphoric)

Xem thêm:  H2O + CO2 → H2CO3

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ca3(PO4)2 (canxi photphat) ra H3PO4 (axit photphoric)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra CaSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
CaSO4 (Canxi sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra CaSO4 (Canxi sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H3PO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
H3PO4 (axit photphoric)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H3PO4 (axit photphoric)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Ca3(PO4)2+ 3H2SO4 → 3CaSO4+ 2H3PO4

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Xem thêm:  O2 + CH2(CHO)2 → CH2(COOH)2

Trường THPT Lê Văn Tám

Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

Nội dung bài học Axit photphoric và muối photphat nghiên cứu về cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu, tính tan), ứng dụng, cách điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Tính chất của muối photphat (tính tan, tác dụng với axit, phản ứng với dung dịch muối khác), ứng dụng.

Bài 15. Axit photphoric và muối photphat

• Biết cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, hoá học của axit photphoric và tính chất của các muối photphat.
• Biết những ứng dụng và phương pháp điều chế axit photphoric.

Bài 16. Phân bón hoá học

• Biết các nguyên tố dinh dưỡng nào cần thiết cho cây trồng.
• Biết được thành phần hoá học của các loại phân đạm, phân lân, phân kali, phân phức hợp,… và cách điều chế các loại phân bón này.

Leave a Comment