Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Ca3(PO4)2+ 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2+ 2CaSO4

Ca3(PO4)2+ 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2+ 2CaSO4 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Ca3(PO4)2 (canxi photphat) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) để tạo ra
Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat), CaSO4 (Canxi sunfat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  HNO3 + CH3CH2CH2CH2OH → H2O + C4H9NO2

Điều kiện phản ứng Ca3(PO4)2 (canxi photphat) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Ca3(PO4)2 (canxi photphat) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Ca3(PO4)2 (canxi photphat) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) và tạo ra chất Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat) phản ứng với CaSO4 (Canxi sunfat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Ca3(PO4)2 (canxi photphat) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) và tạo ra chất Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat), CaSO4 (Canxi sunfat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Ca3(PO4)2+ 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2+ 2CaSO4 là gì ?

Chất rắn màu trắng (Ca3(PO4)2) tan dần trong dung dịch.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Ca3(PO4)2+ 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2+ 2CaSO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  HCl + NH3 → NH4Cl

Phương Trình Điều Chế Từ Ca3(PO4)2 Ra Ca(H2PO4)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ca3(PO4)2 (canxi photphat) ra
Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ca3(PO4)2 (canxi photphat) ra Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat)

Phương Trình Điều Chế Từ Ca3(PO4)2 Ra CaSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ca3(PO4)2 (canxi photphat) ra
CaSO4 (Canxi sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ca3(PO4)2 (canxi photphat) ra CaSO4 (Canxi sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra Ca(H2PO4)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra Ca(H2PO4)2 (canxi dihirophotphat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra CaSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
CaSO4 (Canxi sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra CaSO4 (Canxi sunfat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Ca3(PO4)2+ 2H2SO4 → Ca(H2PO4)2+ 2CaSO4

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Xem thêm:  CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

Trường THPT Lê Văn Tám

Bài 16. Phân bón hoá học

• Biết các nguyên tố dinh dưỡng nào cần thiết cho cây trồng.
• Biết được thành phần hoá học của các loại phân đạm, phân lân, phân kali, phân phức hợp,… và cách điều chế các loại phân bón này.

Leave a Comment