Ca + H2SO4 → H2 + CaSO4

Bạn đang xem bài viết Ca + H2SO4 → H2 + CaSO4 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Ca + H2SO4 → H2+ CaSO4

Ca + H2SO4 → H2+ CaSO4 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Ca (canxi) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) để tạo ra
H2 (hidro), CaSO4 (Canxi sunfat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  4H2SO4 + K2Cr2O7 + 3CH3CHOHCH3 → 3CH3COCH3 + 7H2O + K2SO4 + Cr2(SO4)3

Điều kiện phản ứng Ca (canxi) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Ca (canxi) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Ca (canxi) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) và tạo ra chất H2 (hidro) phản ứng với CaSO4 (Canxi sunfat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Ca (canxi) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) và tạo ra chất H2 (hidro), CaSO4 (Canxi sunfat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Ca + H2SO4 → H2+ CaSO4 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
H2 (hidro) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), CaSO4 (Canxi sunfat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
Ca (canxi) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), H2SO4 (axit sulfuric) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), biến mất.

Xem thêm:  Na2SO4 + CuCl2 → 2NaCl + CuSO4

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Ca + H2SO4 → H2+ CaSO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Ca Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ca (canxi) ra
H2 (hidro)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ca (canxi) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ Ca Ra CaSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ca (canxi) ra
CaSO4 (Canxi sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ca (canxi) ra CaSO4 (Canxi sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
H2 (hidro)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra CaSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2SO4 (axit sulfuric) ra
CaSO4 (Canxi sunfat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra CaSO4 (Canxi sunfat)

Xem thêm:  2AgBr → 2Ag + Br2

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Ca + H2SO4 → H2+ CaSO4

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình Ca + H2SO4 → H2+ CaSO4

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình Ca + H2SO4 → H2+ CaSO4

Câu 1. Bài toán hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch axit H2SO4 loãng

Cho 6,4g hỗn hợp 2 kim loại kế tiếp thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 4,48 lít H2 (đktc). Hai kim loại đó là:

A. Be và Mg
B. Mg và Ca
C. Ca và Sr(88)
D. Sr và Ba

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment