Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

Bạn đang xem bài viết Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Ca + 2H2O → Ca(OH)2+ H2

Ca + 2H2O → Ca(OH)2+ H2 là Phản ứng oxi-hoá khử, Ca (canxi) phản ứng với H2O (nước) để tạo ra
Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi), H2 (hidro) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ phòng

Điều kiện phản ứng Ca (canxi) tác dụng H2O (nước) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng

Làm thế nào để Ca (canxi) tác dụng H2O (nước) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Ca (canxi) phản ứng với H2O (nước) và tạo ra chất Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) phản ứng với H2 (hidro).

Xem thêm:  K2CO3 + 2NH4NO3 → H2O + 2KNO3 + 2NH3 + CO2

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Ca (canxi) tác dụng H2O (nước) và tạo ra chất Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi), H2 (hidro)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Ca + 2H2O → Ca(OH)2+ H2 là gì ?

Chất rắn Canxi (Ca) tan dần trong nước và tạo ra Hidro (H2) sủi bọt khí dung dịch.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Ca + 2H2O → Ca(OH)2+ H2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Ca Ra Ca(OH)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ca (canxi) ra
Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ca (canxi) ra Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi)

Phương Trình Điều Chế Từ Ca Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Ca (canxi) ra
H2 (hidro)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Ca (canxi) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra Ca(OH)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
H2O (nước) ra
H2 (hidro)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ H2O (nước) ra H2 (hidro)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Ca + 2H2O → Ca(OH)2+ H2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học.
Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu
Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá.
Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem thêm:  2HBr → Br2 + H2

Xem chi tiết phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình Ca + 2H2O → Ca(OH)2+ H2

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình Ca + 2H2O → Ca(OH)2+ H2

Câu 1. Bài toán kết tủa

Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 15,15 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung
dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z, thu được 4,48 lít CO2(đktc) và 9,45 gam
H2O. Nhỏ từ từ 200ml dung dịch HCl 2M vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị m là :

A. 15,6
B. 19,5
C. 27,3
D. 16,9

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Kim loại phản ứng với nước ở t0 thường

Kim loại nào sau đây phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường ?

A. Ca
B. Fe
C. Cu
D. Ag

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Câu hỏi lý thuyết về phản ứng kim loại với nước

Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo dung dịch bazơ là:

A. 2
B. 4
C. 3
D. 1

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi phương trình phản ứng của canxi và hợp chất hữu cơ

Cho khí axetilen đi qua nước có HgSO4 làm chất xúc tác thu được khí mùi sốc là CH3CHO.

Đốt cháy andehit axetic trong không khí ở nhiệt độ thích hợp và có chất xúc tác thu được axit axetic.

Sau đó cho axit axetic tác dụng với rượu etylic thu được etyl axetat và nước.

Dẫn canxi lội qua nước thu được dung dịch nước vôi trong.

Cuối cùng sục khí CO2 qua dung dịch nước vôi trong thu được sản phẩm có hiện tượng kết tủa trắng là CaCO3.

Phương trình liên quan

5 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Nội dung bài học trình bày cụ thể, tỉ mỉ về Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, giúp các em học sinh biết được vị trí của kim loại kiềm thổ trong Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học; cấu tạo nguyên tử, tính chất vật lí – hóa học và phương pháp điều chế. Biết được tính chất và ứng dụng của một số hợp chất quan trọng của Kim loại kiềm thổ như Ca(OH) (Canxi hidroxit), CaCO (Canxi cacbonat), CaSO (Canxi sunfat)… Ngoài ra, các em sẽ được tìm hiểu thêm về nước cứng, nguyên tắc và phương pháp làm mềm nước cứng

Leave a Comment