C6H6 + HNO3 → H2O + C6H5NO2

Bạn đang xem bài viết C6H6 + HNO3 → H2O + C6H5NO2 của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình C6H6+ HNO3 → H2O + C6H5NO2

C6H6+ HNO3 → H2O + C6H5NO2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, C6H6 (benzen) phản ứng với HNO3 (axit nitric) để tạo ra
H2O (nước), C6H5NO2 (Nitrobenzen) dười điều kiện phản ứng là Điều kiện khác: H2SO4

Xem thêm:  CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

Điều kiện phản ứng C6H6 (benzen) tác dụng HNO3 (axit nitric) là gì ?

Điều kiện khác: H2SO4

Làm thế nào để C6H6 (benzen) tác dụng HNO3 (axit nitric) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để C6H6 (benzen) phản ứng với HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất H2O (nước) phản ứng với C6H5NO2 (Nitrobenzen).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C6H6 (benzen) tác dụng HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất H2O (nước), C6H5NO2 (Nitrobenzen)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C6H6+ HNO3 → H2O + C6H5NO2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), C6H5NO2 (Nitrobenzen) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
C6H6 (benzen) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), HNO3 (axit nitric) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C6H6+ HNO3 → H2O + C6H5NO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Xem thêm:  AgNO3 + H2O → Ag + HNO3 + O2

Phương Trình Điều Chế Từ C6H6 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C6H6 (benzen) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C6H6 (benzen) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H6 Ra C6H5NO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C6H6 (benzen) ra
C6H5NO2 (Nitrobenzen)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C6H6 (benzen) ra C6H5NO2 (Nitrobenzen)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra C6H5NO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HNO3 (axit nitric) ra
C6H5NO2 (Nitrobenzen)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra C6H5NO2 (Nitrobenzen)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình C6H6+ HNO3 → H2O + C6H5NO2

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem chi tiết phương trình Phương trình thi Đại Học

Phương trình hóa học vô cơ là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phương trình hóa học vô cơ

Xem thêm:  Al + 6HNO3 → 3H2O + 3NO2 + Al(NO3)3

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình C6H6+ HNO3 → H2O + C6H5NO2

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình C6H6+ HNO3 → H2O + C6H5NO2

Câu 1. Benzen

Hiệu suất của quá trình điều chế anilin (C6H5NH2) từ benzen (C6H6) đạt 30%. Khối lượng anilin thu được khi điều chế từ 156 gam benzen là:

A. 186,0 gam
B. 111,6 gam
C. 55,8 gam
D. 93,0 gam

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Bài toán liên quan đến phản ứng điều chế anilin

Hiệu suất của quá trình điều chế anilin (C6H5NH2) từ benzen (C6H6) đạt 30%. Khối lượng anilin thu được khi điều chế từ 156 gam benzen là:

A. 186,0 gam
B. 111,6 gam
C. 55,8 gam
D. 93,0 gam

Xem đáp án câu 2

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment