C4H10 → C2H4 + C2H6


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình C4H10 → C2H4+ C2H6

C4H10 → C2H4+ C2H6 là Phản ứng phân huỷ, C4H10 (Butan) để tạo ra
C2H4 (etilen (eten)), C2H6 (etan) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: xúc tác

Điều kiện phản ứng C4H10 (Butan) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: xúc tác

Làm thế nào để C4H10 (Butan) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để C4H10 (Butan) và tạo ra chất C2H4 (etilen (eten)) phản ứng với C2H6 (etan).

Xem thêm:  HCl + CH3ONa → CH3OH + NaCl

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C4H10 (Butan) và tạo ra chất C2H4 (etilen (eten)), C2H6 (etan)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C4H10 → C2H4+ C2H6 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
C2H4 (etilen (eten)) (trạng thái: khí) (màu sắc: Không màu), C2H6 (etan) (trạng thái: khí) (màu sắc: Không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
C4H10 (Butan) (trạng thái: khí) (màu sắc: Không màu), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C4H10 → C2H4+ C2H6

Ở nhiệt độ cao và có mặt chất xúc tác thích hợp, ngoài việc bị tách hiđro, các ankan còn có thể bị phân cắt mạch cacbon tạo thành các phân tử nhỏ hơn.

Phương Trình Điều Chế Từ C4H10 Ra C2H4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C4H10 (Butan) ra
C2H4 (etilen (eten))

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C4H10 (Butan) ra C2H4 (etilen (eten))

Xem thêm:  2NaOH + H3PO4 → 2H2O + Na2HPO4

Phương Trình Điều Chế Từ C4H10 Ra C2H6

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C4H10 (Butan) ra
C2H6 (etan)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C4H10 (Butan) ra C2H6 (etan)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình C4H10 → C2H4+ C2H6

Phản ứng phân huỷ là gì ?

Trong phản ứng phân hủy, số oxi hóa cuả các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng phân hủy có thể là phản ứng oxi hóa – khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa – khử.
Phản ứng hoá học là loại phản ứng xuất hiện nhiều trong chương trình Hoá trung học cơ sở, phổ thông cho tới Ôn Thi Đại Học.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng phân huỷ

Phản ứng Cracking là gì ?

Người ta dùng phản ứng cracking đối với ankan có số cacbon trong phân tử từ 3 trở lên. Sản phẩm của phản ứng này là một ankan và một anken có số cacbon thấp hơn số cacbon của tác chất. Phương trình tổng quát như sau:
CnH2n+2 —-cracking—> CmH2m + CkH2k+2
(với m+k=n, 2m+2k=2n, m=3)

Xem chi tiết phương trình Phản ứng Cracking

Phán ứng tách là gì ?

Phản ứng tác là phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ

Xem thêm:  C2H5OH + C6H5COOH → H2O + C6H5COOC2H5

Xem chi tiết phương trình Phán ứng tách

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi phản ứng về các chất hữu cơ

Cracking butan ở điều kiện nhiệt độ và xúc tác sản phẩm có khí etilen thoát ra (CH2-CH2).

Cho etilen tác dụng với nước ở điều kiện nhiêt độ và xúc tác tạo thành rượu etylic (CH3-CH2-OH)

Đốt cháy rượu etylic trong không khí có xúc tác tạo thành andehit axetic.

Cho andehit axetic tác dụng với hidro có chất xúc tác là Ni tạo thành rượu etylic.

Phương trình liên quan

4 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Leave a Comment