C2H5OH + HBr → H2O + C2H5Br

Bạn đang xem bài viết C2H5OH + HBr → H2O + C2H5Br của thptlevantamsoctrang.edu.vn

Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình C2H5OH + HBr → H2O + C2H5Br

C2H5OH + HBr → H2O + C2H5Br là Phản ứng thếPhản ứng trao đổi, C2H5OH (rượu etylic) phản ứng với HBr (Hidro bromua) để tạo ra
H2O (nước), C2H5Br (Bromoetan) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: xúc tác

Điều kiện phản ứng C2H5OH (rượu etylic) tác dụng HBr (Hidro bromua) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: xúc tác

Làm thế nào để C2H5OH (rượu etylic) tác dụng HBr (Hidro bromua) xảy ra phản ứng?

rượu etylic tác dụng với dung dịch HBr

Xem thêm:  2C + SiO2 → 2CO + Si

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C2H5OH (rượu etylic) tác dụng HBr (Hidro bromua) và tạo ra chất H2O (nước), C2H5Br (Bromoetan)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C2H5OH + HBr → H2O + C2H5Br là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), C2H5Br (Bromoetan), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
C2H5OH (rượu etylic) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), HBr (Hidro bromua) (trạng thái: dd) (màu sắc: không màu), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C2H5OH + HBr → H2O + C2H5Br

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5OH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C2H5OH (rượu etylic) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C2H5OH (rượu etylic) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5OH Ra C2H5Br

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C2H5OH (rượu etylic) ra
C2H5Br (Bromoetan)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C2H5OH (rượu etylic) ra C2H5Br (Bromoetan)

Phương Trình Điều Chế Từ HBr Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HBr (Hidro bromua) ra
H2O (nước)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HBr (Hidro bromua) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HBr Ra C2H5Br

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
HBr (Hidro bromua) ra
C2H5Br (Bromoetan)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ HBr (Hidro bromua) ra C2H5Br (Bromoetan)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình C2H5OH + HBr → H2O + C2H5Br

Phản ứng thế là gì ?

Phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thê bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác.
Phản ứng thế cũng là một loại phương trình hoá học cực kỳ phổ biến trong chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Xem thêm:  CH2=CH2 + HBr → CH3CH2Br

Xem chi tiết phương trình Phản ứng thế

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới.
Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng trao đổi

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình C2H5OH + HBr → H2O + C2H5Br

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình C2H5OH + HBr → H2O + C2H5Br

Câu 1. Phản ứng tạo ra C2H5Br

Cho các phản ứng:
HBr + C2H5OH (t0)→ ;
C2H4 + Br2 →;
C2H4 + HBr →;
C2H6 + Br2 (kt, as1:1mol)→.
Số phản ứng tạo ra C2H5Br là

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Sản phẩm phản ứng

Cho các phương trình phản ứng sau:
AgNO3 + FeO —> ;
C2H5OH + HBr —-> ;
Ca(OH)2 + Cl2 —> ;
H2S + H2SO4 + KMnO4 —> ;
H2O + Li —> ;
C2H2 —>
H2O + NH3 + FeSO4 —> ;
Fe(NO3)2 + Na2S —> ;
FeS + HNO3 —–>
H2SO4 + CuCO3 —-> ;
FeCl2 + H2O + CH3NH2 —-> ;
C2H4 + H2O + KMnO4 —-> ;
Trong các phương trình hóa học trên, có bao nhiêu phản ứng tạo từ 3 sản phẩm trở lên?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 7

Xem đáp án câu 2

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi phản ứng về benzen, rượu etylic

Cho axetilen tác dụng với hidro co chất xúc tác là Pd, PdCO3 tạo thành etilen.

Xem thêm:  C2H4 + 1/2O2 → CH3CHO

Đun nóng etilen với nước có chất xúc tác axit sunfuric sản phẩm tạo thành rượu etylic.

Cho rượu etylic tác dụng HBr trong điều kiện H2SO4 thu được C2H5Br

Đốt C2H2 trong điều kiện C, 6000C thu được benzen

Cuối cùng cho benzen tác dụng Br2 trong điều kiện có xúc tác Fe thu được C6H5Br

Phương trình liên quan

5 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Chuỗi phản ứng của halogen và rượu etylic

Nhiệt phân muối kali clorat có chất xúc tác MnO2 có khí oxi thoát ra.

Cho oxi phản ứng với HBr thu được brom.

Tiếp tục cho brom tác dụng với hidro tạo thành hidro bromua.

Sau đó cho HBr tác dụng với rượu etylic thu được etyl bromua.

Cuối cùng cho etyl bromua hòa tan trong dung dịch NaOH tạo thành rượu etylic.

Phương trình liên quan

5 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Chuỗi các phương trình phản ứng của natri và hợp chất của natri

Đốt cháy kim loại natri trong không khí thu được natri oxit.

Hòa tan natri oxit trong nước tạo thành dung dịch natri hidroxit.

Cho natri hidroxit tác dụng với axit HCl thu được nước.

Dẫn nước qua etilen thu được rượu etylic.

Cuối cùng cho rượu etylic tác dụng với axit HBr thu được brometan.

Phương trình liên quan

5 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Leave a Comment