Br2 + C6H6 → C6H5Br + HBr


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Br2+ C6H6 → C6H5Br + HBr

Br2+ C6H6 → C6H5Br + HBr là Phản ứng thế, Br2 (brom) phản ứng với C6H6 (benzen) để tạo ra
C6H5Br (Bromobenzen), HBr (Hidro bromua) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: Fe

Điều kiện phản ứng Br2 (brom) tác dụng C6H6 (benzen) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: Fe

Làm thế nào để Br2 (brom) tác dụng C6H6 (benzen) xảy ra phản ứng?

Đun nóng hỗn hợp benzen và brom, có mặt bột sấy

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Br2 (brom) tác dụng C6H6 (benzen) và tạo ra chất C6H5Br (Bromobenzen), HBr (Hidro bromua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Br2+ C6H6 → C6H5Br + HBr là gì ?

Thấy màu đỏ nâu của brom bị mất đi và có khí hidro bromua bay ra

Xem thêm:  H2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Br2+ C6H6 → C6H5Br + HBr

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra C6H5Br

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Br2 (brom) ra
C6H5Br (Bromobenzen)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra C6H5Br (Bromobenzen)

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Br2 (brom) ra
HBr (Hidro bromua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra HBr (Hidro bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H6 Ra C6H5Br

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C6H6 (benzen) ra
C6H5Br (Bromobenzen)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C6H6 (benzen) ra C6H5Br (Bromobenzen)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H6 Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C6H6 (benzen) ra
HBr (Hidro bromua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C6H6 (benzen) ra HBr (Hidro bromua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Br2+ C6H6 → C6H5Br + HBr

Phản ứng thế là gì ?

Phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thê bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác.
Phản ứng thế cũng là một loại phương trình hoá học cực kỳ phổ biến trong chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng thế

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình Br2+ C6H6 → C6H5Br + HBr

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình Br2+ C6H6 → C6H5Br + HBr

Câu 1. Phản ứng hóa học

Trong các phương trình phản ứng sau đây, có bao nhiêu phương trình tạo ra 3 sản phẩm trở lên?
H2O + K2CO3 + FeCl3 → ;

CH3I + C2H5NH2 → ;

Br2 + C6H6 → ;

Br2 + H2O + CH3CH2CH=O → ;

NaHCO3 + C2H5COOH → ;

NaOH + HCOONH3CH2CH3 → ;
Br2 + KI → ;

Xem thêm:  BaO + CO2 → BaCO3

H2O + KCl → ;

S + CrO3 → ;

FeCl2 + H2O → ;

AlCl3 →(t0) ;
;
H2SO4 + KMnO4 + H2C2O4 → ;

AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 → ;

O2 + C4H10 →

A. 6
B. 8
C. 10
D. 12

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Phản ứng tạo kim loại

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:
H2O + K2CO3 + FeCl3 —> ;
CH3I + C2H5NH2 —> ;
Br2 + C6H6 —-> ;
Br2 + H2O + CH3CH2CH=O —> ;
NaHCO3 + C2H5COOH —-> ;
NaOH + HCOONH3CH2CH3 —> ;
Br2+ KI —-> ;
H2O + KCl —> ;
S + CrO3 —> ;
FeCl2 + H2O —> ;
AlCl3 –t0—> ;
H2SO4 + KMnO4 + H2C2O4 —-> ;
AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 —> ;
O2 + C4H10 —> ;
Trong các phản ứng trên, có bao nhiêu phương trình phản ứng giải phóng ra kim loại?

A. 2
B. 5
C. 4
D. 7

Xem đáp án câu 2

Câu 3. đơn chất

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:
H2O + K2CO3 + FeCl3 —> ;
CH3I + C2H5NH2 —> ;
Br2 + C6H6 —> ;
Br2 + H2O + CH3CH2CH=O —> ;
NaHCO3 + C2H5COOH —> ;
NaOH + HCOONH3CH2CH3 —> ;
Br2 + KI —> ;
H2O + KCl —> ;
S + CrO3 —-> ;
FeCl2 + H2O —-> ;
AlCl3 —t0–> ;
H2SO4 + KMnO4 + H2C2O4 —> ;
AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 —>
O2 + C4H10 –> ;
Ba(OH)2 + Cr(NO3)3 —> ;
NaOH + K2HPO4 —> ;
NaOH + C2H5Cl —> ;
H2SO4 + Fe(OH)2 —> ;
Cu + H2SO4 + NaNO3 —> ;
F2 + H2 —> ;
Fe2O3 + H2 —> ;
CaO + HCl —> ;
KOH + CH3NH3HCO3 —> ;
C + ZnO —> ;
Zn + BaSO4 —> ;
Na2SO3 + Ba(OH)2 —> ;
H2 + O2 —> ;
NaOH + CuCl2 —> ;
Al + H2O —> ;
NaOH + CH3COOK —> ;
Mg + CO2 —> ;
Fe + H2O —> ;
Ca(OH)2 + SO2 —> ;
BaO + CO2 —> ;
FeCl2 + Zn —-> ;
NaOH –dpnc–> ;
Trong các phương trình phản ứng trên, có bao nhiêu phương trình tạo ra đơn chất?

A. 26
B. 18
C. 24
D. 12

Xem đáp án câu 3

Câu 4. Bài tập nhận biệt hợp chất hữu cơ

Có 3 chất lỏng: benzen , anilin, stiren đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là:

A. dd phenolphtalein
B. dd NaOH
C. dd Br2
D. Quỳ tím

Xem đáp án câu 4

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Xem thêm:  H2SO4 + Zn → 2H2O + SO2 + ZnSO4

Trường THPT Lê Văn Tám

Chuỗi phản ứng về benzen, rượu etylic

Cho axetilen tác dụng với hidro co chất xúc tác là Pd, PdCO3 tạo thành etilen.

Đun nóng etilen với nước có chất xúc tác axit sunfuric sản phẩm tạo thành rượu etylic.

Cho rượu etylic tác dụng HBr trong điều kiện H2SO4 thu được C2H5Br

Đốt C2H2 trong điều kiện C, 6000C thu được benzen

Cuối cùng cho benzen tác dụng Br2 trong điều kiện có xúc tác Fe thu được C6H5Br

Phương trình liên quan

5 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Chuỗi phương trình phản ứng của benzen

Dẫn canxi cacbua qua nước thu được khí axetilen.

Đun nóng khí axetilen ở nhiệt độ cao thu được benzen.

Cho benzen phản ứng với hidro ở nhiệt độ cao thu được hexametylen.

Cuối cùng cho benzen tác dụng nước brom, thấy được nước brom bị mất màu, tạo thành C6H5Br.

Phương trình liên quan

4 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Chuỗi phản ứng của benzen và hợp chất của benzen

Cho benzen tác dụng với brom có chất xúc tác Fe, có nhiệt độ thích hợp thu được brombenzen.

Sau đó cho brombenzen hòa tan trong natri hidroxit dư thu được natri phenolat và nước.

Cho natri phenolat tác dụng với hỗn hợp CO2 sản phẩm thu được có hiện tượng phenol kết tủa.

Cuối cùng cho phenol tác dụng với brom thu được 2,4,6-Tribromophenol kết tủa trắng ngà.

Phương trình liên quan

4 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click “xem chi tiết” để thấy toàn bộ

Leave a Comment