Br2 + C2H6 → C2H5Br + HBr


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Br2+ C2H6 → C2H5Br + HBr

Br2+ C2H6 → C2H5Br + HBr là Phản ứng thế, Br2 (brom) phản ứng với C2H6 (etan) để tạo ra
C2H5Br (Bromoetan), HBr (Hidro bromua) dười điều kiện phản ứng là Điều kiện khác: ánh sáng

Điều kiện phản ứng Br2 (brom) tác dụng C2H6 (etan) là gì ?

Điều kiện khác: ánh sáng

Xem thêm:  Cu(NO3)2 + FeCl2 → Fe(NO3)2 + CuCl2

Làm thế nào để Br2 (brom) tác dụng C2H6 (etan) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Br2 (brom) phản ứng với C2H6 (etan) và tạo ra chất C2H5Br (Bromoetan) phản ứng với HBr (Hidro bromua).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Br2 (brom) tác dụng C2H6 (etan) và tạo ra chất C2H5Br (Bromoetan), HBr (Hidro bromua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Br2+ C2H6 → C2H5Br + HBr là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm
C2H5Br (Bromoetan) (trạng thái: dd), HBr (Hidro bromua) (trạng thái: dd), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia
Br2 (brom) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: nâu đỏ), C2H6 (etan) (trạng thái: khí), biến mất.

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Br2+ C2H6 → C2H5Br + HBr

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra C2H5Br

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Br2 (brom) ra
C2H5Br (Bromoetan)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra C2H5Br (Bromoetan)

Xem thêm:  Cl2 + CHCl3 → HCl + CCl4

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Br2 (brom) ra
HBr (Hidro bromua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra HBr (Hidro bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H6 Ra C2H5Br

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C2H6 (etan) ra
C2H5Br (Bromoetan)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C2H6 (etan) ra C2H5Br (Bromoetan)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H6 Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C2H6 (etan) ra
HBr (Hidro bromua)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C2H6 (etan) ra HBr (Hidro bromua)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Br2+ C2H6 → C2H5Br + HBr

Phản ứng thế là gì ?

Phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thê bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác.
Phản ứng thế cũng là một loại phương trình hoá học cực kỳ phổ biến trong chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng thế

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình Br2+ C2H6 → C2H5Br + HBr

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình Br2+ C2H6 → C2H5Br + HBr

Câu 2. Nhận biết

Cho các phương trình phản ứng sau, có bao nhiêu phương trình tạo ra chất khí?
CaOCl2 + H2O + CO2 —-> ;
SO2 + Ba(OH)2 —> ;
KOH + NO2 ——–> ;
CH3COOH + NH3 —-> ;
NaOH + CH2=CH-COONH4 —> ;
H2SO4 + P ———> ;
Fe + H2O —-> ;
FeCO3 + H2SO4 —-> ;
HCl + KHCO3 —-> ;
Fe2O3 + HI —-> ;
Mg(HCO3)2 —t0—-> ;
Br2 + C2H6 ——-> ;
H2O + NO2 —-> ;
HCl + CH3CH(NH2)COONa —–> ;
HNO3 + Zn —–> ;
BaCl2 + Fe2(SO4)3 —-> ;

A. 5
B. 7
C. 10
D. 12

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Bài tập xác định phản ứng số oxi hóa – khử

Cho các phản ứng sau: a. Cu(HNO3)2 loãng → b. Fe2O3 + H2SO4 → c. FeS + dung dịch HCl → d. NO2 + dung dịch NaOH → e. HCHO + Br2 + H2O → f. glucozo (men) → g. C2H6 + Cl2 (askt) → h. glixerol + Cu(OH)2 → Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là:

A. 6
B. 7
C. 5
D. 4

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment