Br2 + C2H2 → BrHC=CHBr


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình Br2+ C2H2 → BrHC=CHBr

Br2+ C2H2 → BrHC=CHBr là Phản ứng cộng, Br2 (brom) phản ứng với C2H2 (Axetilen) để tạo ra
BrHC=CHBr (1,2-đibrometen) dười điều kiện phản ứng là Không có

Xem thêm:  Cu(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + CuSO4

Điều kiện phản ứng Br2 (brom) tác dụng C2H2 (Axetilen) là gì ?

Không có

Làm thế nào để Br2 (brom) tác dụng C2H2 (Axetilen) xảy ra phản ứng?

Dẫn axetilen qua dung dịch brom màu da cam

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Br2 (brom) tác dụng C2H2 (Axetilen) và tạo ra chất BrHC=CHBr (1,2-đibrometen)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Br2+ C2H2 → BrHC=CHBr là gì ?

dung dịch brom bị mất màu

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Br2+ C2H2 → BrHC=CHBr

Axetilen có phản ứng cộng với brom trong dung dịch.

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra BrHC=CHBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
Br2 (brom) ra
BrHC=CHBr (1,2-đibrometen)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra BrHC=CHBr (1,2-đibrometen)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H2 Ra BrHC=CHBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
C2H2 (Axetilen) ra
BrHC=CHBr (1,2-đibrometen)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ C2H2 (Axetilen) ra BrHC=CHBr (1,2-đibrometen)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình Br2+ C2H2 → BrHC=CHBr

Phản ứng cộng là gì ?

Xem chi tiết phương trình Phản ứng cộng

Xem thêm:  H2SO4 + K2O → H2O + K2SO4

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình Br2+ C2H2 → BrHC=CHBr

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình Br2+ C2H2 → BrHC=CHBr

Câu 1. Phản ứng hóa học

Cho các phản ứng sau:
(1). Fe(OH)2+HNO3 loãng →
(2). CrCl3+NaOH+Br2 →
(3). FeCl2+AgNO3(dư) →
(4). CH3CHO+H2 →
(5). Glucozơ+ AgNO3+NH3+H2O →
(6). C2H2+Br2 →
(7). Grixerol + Cu(OH)2 →
(8). Al2O3+HNO3(đặc, nóng) →
Số phản ứng xảy ra thuộc loại phản ứng oxi hóa khử là:

A. 6
B. 5
C. 7
D. 4

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Nhận biết

Trong các phương trình phản ứng hóa học sau đây, có bao nhiêu phản ứng sẽ tạo ra chất khí?
Br2 + C2H2 –> ;
(NH4)2SO4 + NaOH —> ;
O2 + PH3 —> ;
NaHCO3 + NaHSO4 —> ;
CH3COOH + CH3NH2 —–> ;
Ag2O + HCOOH —> ;
Ag2O + HCHO —> ;
CaO + HNO3 —> ;
CH3COOH + O2 —-> ;
Cu + Cu(OH)2 —-> ;
HCl + HNO3 —> ;
Al2(SO4)3 + H2O + Na2CO3 —> ;
H2 + CH2=CH-CH=CH2 —> ;
CH3COONH4 –t0–> ;
Al + CuCl2 —> ;

A. 12
B. 7
C. 9
D. 6

Xem đáp án câu 2

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Xem thêm:  K2CO3 + 2KHSO4 → H2O + 2K2SO4 + CO2

Trường THPT Lê Văn Tám

Bài 43. Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

Nội dung bài giảng Thực hành Tính chất của Hiđrocacbon rèn luyện khả năng thao tác, lắp ráp, tiến hành các thí nghiệm Điều chế Etilen, Tính chất của Axetilen (tác dụng với Brom, tác dụng vớiOxi), tính chất vật lí của benzen.

Leave a Comment