Bộ câu hỏi ôn Rung chuông vàng lớp 5 (Có đáp án) năm 2023

Bộ câu hỏi ôn Rung chuông vàng lớp 5 (Có đáp án) năm 2023 là bài viết hôm nay Trường THPT Lê văn Tám cùng các em tìm hiểu.!

Câu hỏi luyện thi Rung chuông vàng

Bộ câu hỏi ôn Rung chuông vàng lớp 5 (Có đáp án) là bộ đề thi rung chuông vàng dành cho học sinh tiểu học có đáp án giúp các em học sinh ôn thi rung chuông vàng tốt hơn và các thầy cô có thể sử dụng các câu hỏi để tạo ra các đề thi rung chuông vàng cho riêng mình, tạo ra các sân chơi tri thức bổ ích cho các em học sinh. Mời các bạn tham khảo các câu hỏi rất hay và bổ ích dưới đây nhé.

Dưới đây là Bộ câu hỏi ôn Rung chuông vàng lớp 5, Bộ câu hỏi rung chuông vàng tiếng Anh lớp 5, Bộ câu hỏi rung chuông vàng tiếng Việt lớp 5, Bộ câu hỏi Rung chuông vàng cho học sinh tiểu học… Phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo để tham gia cuộc thi đạt kết quả cao.

1. Bộ câu hỏi ôn Rung chuông vàng lớp 5 môn Toán

Bài 1: Chữ số 7 trong số thập phân 2006,007 có giá trị là:

A. 7

B. 7/10

C. 7/1000

D. 7/100Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

Bài 2: Trong các phép chia dưới đây, phép chia nào có thương lớn nhất?

A. 4,26 : 40

B. 42,6 : 0,4

C. 426 : 0,4

D. 426 : 0,04Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

Bài 3: Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ:

A. 5 đơn vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục

D. 5 phần mườiĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

Bài 4: Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút là:

A. 10 phút

B. 20 phút

C. 30 phút

D. 40 phútĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

Bài 5: Từ các chữ số 1 ; 2 ; 3 có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 3?

A. 6 sốĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

B. 7 số

C. 8 số

D. 9 số

Bài 6: Một hình vuông có cạnh dài 4cm, câu nào đúng?

A. Diện tích hình vuông bằng chu vi hình vuông.Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

B. Diện tích hình vuông lớn hơn chu vi hình vuông.

C. Chu vi hình vuông bé hơn diện tích hình vuông.

D. Cả 3 câu đều sai.

Bài 7: Điền số thập phân vào chỗ chấm: 8hg 9g = ……….kg

A. 8,9

B. 8,09

C. 0,89

D. 0,809Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

Bài 8: Chọn câu trả lời sai: 12300 kg = ?

A. 1230 yến

B. 1 230 000 dag

C. 123 tạ

D. 123 tấnĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

Bài 9: Trong hộp có 40 viên bi, trong đó có 24 viên bi xanh. Tỉ số phần trăm của số bi xanh và số bi trong hộp là bao nhiêu?

A. 20%

B. 40%

C. 60%Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

D. 80%

Bài 10: Trung bình cộng của 3 số tự nhiên liên tiếp là 2. Đó là ba số nào?

A. 1; 2; 3Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

B. 2; 3; 4

C. 4; 5; 6

D. 0; 1; 2

2. Câu hỏi Rung chuông vàng lớp 5 tiếng Anh

1. Who is this? This is my….

A. pen
B. dog
C. father

2. Lan’s birthday is the sixth day of this month. When is her birthday?

A: 6/11

B: 3/10

C: 16/3

D: 11/6

3. A ….. looks after patients in hospital.

A. waiter

B. nurse

C. driver

4. Bac Giang province is in the…of vietnam

A. north
B. south
C. central

5. Where did you go on your holiday last year?

A. I went to Nha Trang beach
B. I am going to Nha Trang beach
C. I go to Nha Trang beach

6. What …would you like to eat, Huy?

A. dishes
B. computer
C. pen

7. I have put on weight. What do I have to do now?

A. do more exercise
B. eat more junk food
C. sleep more

8. My brother is a chef. He works in a…

A. restaurant
B. hospital
C. field

9. Find the mistake in this sentence!

He like playing football very much so he often plays it every day.

10. What is the…today?

A.man
B. weather
C. favorite bag

11. What country is it?

→ Write your answer

What flower is the symbol of VietNam?

→ Write your answer

13. Your father gives you 49 apples. You give your sister 11 apples. How many apples do you have?

Xem thêm:  Lập dàn ý tả chiếc đồng hồ báo thức siêu hay

→ Write your answer

14. What is the highest mountain in Vietnam ?

A. Fansipan

B. Hang Mua

C. Putaleng

15. Which place has a lot of trees, plants and we can do exercise, children can play there?

→ Write your answer

3. Bộ câu hỏi ôn Rung chuông vàng lớp 5 các môn

Câu 1: Điền từ còn thiếu vào câu tục ngữ sau: “ Có công mài sắt, có ngày ……

Đáp án: từ cần điền: nên kim

Câu 2: Điền từ thích hợp vào câu sau: “ Tre già, Măng …………”

a) Đâm chồi

b) Nẩy lộc

c) MọcĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

Câu 3: Gió ở cấp nào thì được gọi là gió bão?

a) Cấp 2

b) Cấp 3

c) Cấp 5

d) Cấp 9Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

Câu 4: Để viết số, người ta sử dụng bao nhiêu chữ số tự nhiên?

a) 8 chữ số

b) 9 chữ số

c) 10 chữ sốĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

d) 11 chữ số

Câu 5: Người mẹ trong bài: “Khúc hát ru những em bé ngủ tên lưng mẹ” làm những công việc gì?

a) Nuôi con

b) Giã gạo nuôi bộ đội

c) Trả bắp trên nương

d) Cả ba phương án trênĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

Câu 6: Trong các từ ghép sau từ nào có nghĩa tổng hợp?

a) Xe cộĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

b) Xe đạp

c) Xe máy

d) Xe điện

Câu 7: Âm thanh lan truyền qua những đâu?

a) Không khí

b) Chất rắn

c) Chất lỏng

d) Tất cả các ý trênĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

Câu 8: Cho câu sau: “Bạn có đi học không”. Câu trên thuộc loại câu gì ?

a) Câu cầu khiến

b) Câu kể

c) Câu cảm

d) Câu hỏiĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

Câu 9: Nước Đại Việt thời Lý (1009 – 1226) Ai là người dời đô ra thăng long.

a) Lý Thái Tông

b) Lý Thái TổĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

c) Lý Nhân Tông

d) Lý Thánh Tông

Câu 10: Các dân tộc: Ê đê, Ba Na, Gia Rai, Xơ Đăng sống lâu đời nhất ở vùng nào?

a) Vùng núi phía Bắc

b) Vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

c) Tây NguyênĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

d) Đồng Bằng Nam Bộ.

Câu 11: Tây Nguyên có bao nhiêu tỉnh?

a) 4 tỉnh

b) 5 tỉnhĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

c) 6 tỉnh

d) 7 tỉnh

Câu 12: Trung tâm chính trị – Văn Hoá, khoa học và kinh tế của cả nước; là nơi làm việc của các cơ quan lãnh đạo cao nhất của đất nước ta đặt tại:

a) Thành phố Hồ Chí Minh

b) Thành phố cần thơ

c) Thành phố Huế

d) Thành phố Hà NộiĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

Câu 13: Trong các phân số sau phân số nào bằng frac{2}{3}:

a) frac{20}{30}Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

b) frac{8}{9}

c) frac{6}{12}

Câu 14: Trong bài tập đọc: “Sầu Riêng”, tác giả quan sát cây bằng những giác quan nào?

a) Quan sát bằng mắt, bằng tai

b) Quan sát bằng mắt, bằng mũi

c) Quan sát bằng mắt, bằng mũi, bằng lưỡiĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

Câu 15: Nhà trần thành lập vào năm nào?

a) Vào năm 1225

b) Vào năm 1226Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

c) Vào năm 1227

d) Vào năm 1228

Câu 16: Đồng bằng Bắc bộ do những con sông nào bồi đắp nên?

a) Sông Hồng và sông Thái BìnhĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

b) Sông hồng và sông Mã

c) Sông Thái Bình và sông Hậu

Câu 17: Nếu thiếu vitamin A thì mắc bệnh gì?

a) Mắc bệnh khô mắt, quáng gàĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

b) Mắc bệnh phù

c) Mắc bệnh còi xương ở trẻ

Câu 18: 32 km2 đổi ra đơn vị đo bằng m2 ta được:

a) 32.000 m2

b) 3.200.000 m2

c) 32.000.000 m2Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

Câu 19: Bài thơ: “ Bè xuôi sông La” của tác giả nào?

a) Đoàn Văn Cừ

b) Vũ Duy ThôngĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

c) Nguyễn Khoa Điềm

Câu 20: Những số nào sau đây chia hết cho 9?

a) 189Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

b) 172

c) 178

Câu 21: Sông Thái Bình Nằm ở đồng bằng nào?

a) Đồng bằng Nam Bộ

b) Đồng bằng Bắc BộĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

c) Đồng bằng trung bộ

Câu 22: Sông cả thuộc tỉnh nào?

a) Tỉnh Bình Định

b) Tỉnh Hà TĩnhĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

c) Tỉnh Nghệ An

Câu 23: Số nào sau đây chia hết cho 2 và 5?

a) 329

b) 248

c) 350Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

d) 355

Câu 24: Nếu ta viết thêm vào bên phải số 259 một chữ số 0 thì số đó tăng lên bao nhiêu lần?

a) 1000 lần

b) 100 lần

c) 10 lầnĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

d) 1 lần

Câu 25: Khi thiếu I-ốt con người sẽ mắc bệnh gì?

a) Suy nhược

b) Suy dinh dưỡng

c) Bướu cổĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

d) Còi xương

Câu 26: Người Đội viên có máy lời hứa?

a) 3 lời hứaĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

b) 4 lời hứa

c) 5 lời hứa

d) 6 lời hứa

Câu 27: Chọn ý đúng cho câu tục ngữ sau:“Đâm bì thóc, chọc bì gạo”

Xem thêm:  Lập dàn ý Tả sách Tiếng Việt 5 tập 2 siêu hay

a) Phê phán thái độ gây bất hoà

b) Xúi bẩy kích động hai bên kiện nhau

c) Xúi bẩy người này, gây xích mích với người kia gây bất hoà mâu thuẫnĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

d) Cả 3 phương án trên

Câu 28: Đoán xem chữ gì?

Để nguyên loại quả thơm ngon

Thêm hỏi – co lại chỉ còn bé thôi

Đáp án: quả Nho

Câu 29: điền thêm số thích hợp vào dấu 3 chấm sau:

1, 2, 3, 5, 8, …………

Đáp án: Đó là số 13 (Theo quy luật số liền sau bằng tổng của 2 số liền trước)

Câu 30: Điền từ còn thiếu vào hai câu thơ của Tố Hữu:

…………là cha, là Bác, là Anh

Quả tim lớn bọc trăm dòng máu đỏ

Đáp án: từ Người

Câu 31: Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

a) 2 hình tứ giác

b) 3 hình tứ giác

c) 4 hình tứ giácĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

d) 5 hình tứ giác

Câu 32: Tìm danh từ chỉ khái niệm trong các danh từ sau:

a) Học sinh

b) Dòng sông

c) Chân trời

d) Truyện cổĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

Câu 33: Trong các số sau, số nào vừa chia hết cho 2, 3, 5 và 9?

a) 20.610Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

b) 6.262

c) 1.610

d) 2541

Câu 34: Số bé nhất gồm 6 chữ số khác nhau là só nào?

a) 666.666

b) 123.456

c) 102.345Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

d) 012.345

Câu 35: Khi độ dài hình vuông tăng gấp 2 lần thì diện tích hình vuông tăng gấp mấy lần?

a) 2 lần

b) 3 lần

c) 4 lầnĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

Câu 36: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?

a) 5-6-1910

b) 5-6-1911Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

c) 5-6-1912

d) 5-6-1913

Câu 37: cho câu sau: “Đàn voi bước đi chậm rãi.” Thuộc kiểu câu gì?

a) Kiểu câu “Ai là gì”

b) Kiểu câu “Ai làm gì”Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

c) Kiểu câu “Ai thế nào”

Câu 38: Người đội viên đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh là ai?

a) Anh Kim Đồng.Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

b) Chị Võ Thị Sáu.

c) Anh Lê Văn Tám.

Câu 39: Bài hát Quốc ca do ai sáng tác?

a) Nhạc sĩ Nam Cao.

b) Nhạc sĩ Văn Cao.Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

c) Nhạc sĩ Xuân Cao.

Câu 40: Từ lâu câu nói này đã trở thành khẩu hiệu:

“ Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đảo núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”

Em hãy cho biết câu nói nổi tiếng này là của ai:

A. Hồ Chủ TịchĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

B. Trần Phú

C. Phạm Văn Đồng

Câu 41: Hãy quan sát bức tranh này thuộc dòng tranh dân gian nào?

Bộ câu hỏi ôn Rung chuông vàng lớp 5

A. Đông HồĐáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Hậu Giang

B. Hàng Trống

C. Làng sình

4. 111 Câu hỏi Rung chuông vàng lớp 5 có đáp án

Câu 1: Địa Đỉnh núi cao nhất thế giới thuộc châu lục nào:

A- châu Á. B- châu Âu C- châu Phi

Đáp án: A- châu Á.

Câu 2: Tiếng Việt Trong bài” Chuỗi ngọc lam” (Tiếng Việt lớp 5 – tập I) cô bé mua chuỗi ngọc lam để tặng ai?

Đáp án: tặng chị

Câu 3: Sử Cuộc phản công ở kinh thành Huế đã gắn liền với tên tuổi vị vua nào?

A- Vua Hàm Nghi
B- Vua Duy Tân
C- Vua Tự Đức

Đáp án: A- Vua Hàm Nghi

Câu 4: Toán Rút gọn phân số 35/65 được kết quả là:

A. 1/2 B. 7/13 C. 5/13

Đáp án: B- 7/13

Câu 5: Tiếng Việt Trong câu: “Dòng suối róc rách như pha lê, hát lên những bản nhạc dịu dàng.”, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

A. So sánh B. So sánh và nhân hoá C. Nhân hoá

Đáp án: B. So sánh và nhân hoá

Câu 6: Khoa Bệnh viêm gan A lây truyền qua đường nào?

A- đường hô hấp
B- đường máu.
C- đường tiêu hóa

Đáp án: C- đường tiêu hóa

Câu 7: Địa Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:

Khí hậu của nước ta là khí hậu …., gió mùa.

Đáp án: nhiệt đới

Câu 8: Tiếng Việt Xác định từ loại của từ được gạch chân trong câu văn sau:

“Dù ông ta có một đống của nhưng ông ta không thấy hạnh phúc.”

Đáp án: Danh từ

Câu 9: Toán Cạnh của một hình lập phương gấp lên 3 lần thì thể tích của hình lập phương đó gấp lên mấy lần?

Đáp án: 27 lần

Câu 10: Kĩ năng loài chim nào được chọn làm biểu tượng của hòa bình?

Đáp án: chim bồ câu.

Câu 11: Tiếng Việt Thành ngữ nào dưới đây không nói về vẻ đẹp thiên nhiên:

Xem thêm:  Văn tả bạn thân lớp 5 con trai, hay nhất (12 mẫu)

A. Non xanh nước biếc
B. Giang sơn gấm vóc
C. Sớm nắng chiều mưa

Đáp án: C- Sớm nắng chiều mưa

Câu 12: Toán Tích sau đây có tận cùng bằng chữ số nào?

1 x 2 x 3 x 4 x … x 48 x 49

Đáp án: chữ số 0

Câu 13: Khoa học Hãy cho biết nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên trái đất là gì?

A. Mặt trăng. B. Mặt trời. C.Gió.

Đáp án: B- Mặt trời.

Câu 14: Tiếng Việt Trong hai câu văn sau:

– Nói không thành lời.

– Lễ lạt lòng thành.

Từ “thành” có quan hệ với nhau như thế nào?

A. Nhiều nghĩa B. Đồng âm C. Đồng nghĩa

Đáp án: B. Đồng âm

Câu 15: Toán Tìm 15,5% của 16.

Đáp án: 2,48

Câu 16: Tiếng Việt Từ nào không cùng nghĩa với các từ còn lại trong nhóm:

Bao la, mênh mông, bát ngát, nghi ngút, bất tận.

Đáp án: nghi ngút

Câu 17: Lịch sử Câu nói ” Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây ” là câu nói của ai?

Đáp án: Nguyễn Trung Trực

Câu 18: Tiếng Việt Câu văn: “Một dải mây mỏng, mềm mại như một dải lụa trắng dài vô tận ôm ấp, quấn ngang các chỏm núi như quyến luyến, bịn rịn.” có sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

A. Nhân hoá B. So sánh C. Nhân hoá và so sánh

Đáp án: C. Nhân hoá và so sánh

Câu 19: Khoa Sự biến đổi hóa học sẽ xảy ra trong trường hợp nào dưới đây:

A- thả vôi sống vào nước
B- dây cao su bị kéo giãn ra
C- cốc thủy tinh bị rơi vỡ

Đáp án: A- thả vôi sống vào nước

Câu 20: Tiếng Việt Trong câu: “Chiếc cối xay lúa cũng có hai tai rất điệu.”, từ “tai” được dùng theo nghĩa gì?

Đáp án: Nghĩa chuyển

Câu 21: Địa Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp của nước ta là gì?

Đáp án: trồng trọt

Câu 22: Tiếng Việt Câu văn sau: “Chiều nào cũng vậy, con chim họa mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót.” là câu ghép đúng hay sai?

Đáp án: sai

Câu 23: Toán Hãy viết số thập phân mà phần nguyên là số lẻ lớn nhất có 2 chữ số khác nhau, phần thập phân là số lẻ bé nhất có 3 chữ số khác nhau.

Đáp án: 97,103

Câu 24: Khoa Thiếu i ốt sẽ mắc bệnh bướu cổ. Đúng hay sai?

Đáp án: Đúng

Câu 25: Tiếng Việt Trong hai câu văn sau:

– Trong vườn muôn hoa khoe sắc thắm.

– Mẹ em có rất nhiều hoa tay.

Từ ” hoa” có quan hệ với nhau như thế nào?

A. Từ đồng nghĩa B. Từ nhiều nghĩa C. Từ đồng âm

Đáp án: B. Từ nhiều nghĩa

Hy vọng nội dung bộ câu hỏi ôn Rung chuông vàng lớp 5 (Có đáp án) trên sẽ giúp cho các em học sinh đạt kết quả cao với cuộc thi Rung chuông vàng cấp tiểu học năm nay. Nếu có thắc mắc gì, hãy để lại lời nhắn, HoaTieu.vn sẽ giải đáp nhanh nhất có thể.

Mời các em học sinh truy cập group Bạn Đã Học Bài Chưa? để đặt câu hỏi và chia sẻ những kiến thức học tập chất lượng nhé. Group là cơ hội để các bạn học sinh trên mọi miền đất nước cùng giao lưu, trao đổi học tập, kết bạn, hướng dẫn nhau kinh nghiệm học,…

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.


Categories: Lớp 5
Website: Thptlevantamsoctrang.edu.vn

Leave a Comment