Biên bản góp ý lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 môn Giáo dục thể chất


Biên bản góp ý lựa chọn SGK lớp 8 năm học 2023-2024 môn GDTC

Biên bản họp góp ý lựa chọn SGK mới lớp 8 môn GDTC

Biên bản họp góp ý lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 môn Giáo dục thể chất được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây là mẫu biên bản họp góp ý lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 năm 2023-2024 của tổ chuyên môn nhằm đưa ra sách giáo khoa mới lớp 8 phù hợp và đạt các tiêu chí. Với mẫu biên bản họp lựa chọn SGK mới lớp 8 môn GDTC file doc dưới đây các thầy cô có thể tham khảo và sử dụng cho công tác lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 của trường mình.

Biên bản góp ý lựa chọn SGK mới lớp 8 môn GDTC 2023-2024

TRƯỜNG THCS …..

NHÓM CM: GDTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GÓP Ý LỰA CHỌN SGK LỚP 8 NĂM HỌC 2023-2024

Môn GDTC lớp 8

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

– Thời gian: 15h00 ngày 04 tháng 03 năm 2023.

– Địa điểm: Trường THCS …………………….

– Thành phần dự họp:

1. Ông: …………………………………………………………………

2. Bà: ……………………………………………………………………

3. Ông: ………………………………………………………………….

– Chủ trì cuộc họp: ………………………………………………….

– Thư ký: ……………………………………………………………….

II. TIẾN TRÌNH CUỘC HỌP

1. Triển khai các văn bản

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và về việc phê duyệt sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Xem thêm:  Vai trò của tầm nhìn của nhà quản lý đối với việc xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường

– Kế hoạch số 03/KH-THCS ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Trường THCS Đào Duy Từ về việc thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023–2024.

2. Thông qua danh mục sách giáo khoa được thảo luận góp ý

STT

Tên sách

Tác giả

Ghi

chú

1

Giáo dục thể chất 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Trung

Giáo dục thể chất 8 (Cánh diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu.

3. Thảo luận, đánh giá sách giáo khoa của môn học: GDTC lớp 8.

– Ý kiến GV…………………..:

+ SGK GDTC bộ KNTTVCS:

– Ưu điểm: Nội dung từng bài đảm bảo đầy đủ 4 hoạt động: mở đầu, bài mới, luyện tập và vận dụng giúp học sinh dễ dàng học tập và thực hành. Hình ảnh sinh động.

– Hạn chế: Chủ đề Chạy cự ly ngắn (100m) sân tập của nhà trường không đảm bảo đủ cự ly 100m.

+ SGK GDTC bộ Cánh diều:

– Ưu điểm: Hình thức: Đảm bảo tính thẩm mĩ, hấp dẫn, thu hút người đọc. Hình ảnh đẹp, rõ nét, sinh động.

– Hạn chế: Không đáp ứng được việc học Chủ đề bóng đá, trường không có khung viên đủ để làm sân bóng đá.

– Ý kiến GV Phạm Thị Đức Hạnh:

+ SGK GDTC bộ KNTTVCS:

– Ưu điểm: Sách được biên soạn theo mô hình phát triển mới.Giúp các em biết cách chăm sóc sức khoẻ, có kĩ năng vận động đúng đắn, hướng tới một môn thể thao ưa thích, tạo hứng khởi để học tập. Có dạy cho học sinh ý thức tự bảo vệ sức khỏe, giữ gìn vệ sinh cá nhân..

– Hạn chế: Môn Cầu lông không phù hợp vì điều kiện cơ sở vật chất nhà trường không đảm bảo, không có nhà đa chức năng.

+ SGK GDTC bộ Cánh diều:

– Ưu điểm: Kiến thức phù hợp với đối tượng học sinh lớp 8.

– Hạn chế: Môn Đá cầu không phù hợp vì điều kiện cơ sở vật chất nhà trường không đảm.

– Ý kiến GV ………………………:

+ SGK GDTC bộ KNTTVCS:

– Ưu điểm: Nội dung từng bài đảm bảo đầy đủ 4 hoạt động: mở đầu, bài mới, luyện tập và vận dụng giúp học sinh dễ dàng học tập và thực hành. Mỗi bài đều có một trò chơi khởi động, nhằm tạo sự hứng thú cho học sinh, vừa mang tính giải trí vừa giúp học sinh rèn luyện thể chất

– Hạn chế: Chủ đề Chạy cự ly ngắn (100m) sân tập của nhà trường không đảm bảo đủ cự ly 100m.

+ SGK GDTC bộ Cánh diều:

– Ưu điểm: Hình thức: Đảm bảo tính thẩm mĩ, hấp dẫn, thu hút người đọc. Hình ảnh đẹp, rõ nét, sinh động.

– Hạn chế: Không đáp ứng được việc học Chủ đề bóng đá, Sân bãi không đảm bảo.

4. Tổng hợp đánh giá ý kiến góp ý

– Cơ bản hai bộ SGK đều đảm bảo về nội dung kiến thức cần truyền đạt tới học sinh. Hình ảnh, tính thẩm mỹ đẹp đặc sắc. Các Chủ đề đều mang tính giải trí kết hợp học tập nhằm rèn luyện thể chất cho học sinh. Bên cạnh đó, một số bộ môn theo chủ đề thực hiện sẽ còn chưa đem lại kết quả cao vì tình hình CSV còn chưa đảm bảo.

5. Bỏ phiếu lựa chọn SGK

– Nhóm chuyên môn bầu ban kiểm phiếu.

– Tổ chức cho các giáo viên bỏ phiếu kín.

– Kiểm phiếu.

– Công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu và danh mục sách giáo khoa đề xuất lựa chọn kèm theo)

6. Kết luận cuộc họp

– 100% các thành viên trong tổ nghiêm túc nghiên cứu và thực hiện góp ý nội dung SGK bộ môn GDTC lớp 8.

– Tiến hành góp ý và tổ chức bỏ phiếu lựa chọn SGK GDTC lớp 8

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản

THƯ KÝ

(Kí, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ

(Kí, ghi rõ họ tên)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.


Tài Liệu Giáo Viên

Leave a Comment