Biên bản góp ý lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 môn Công nghệ


Biên bản góp ý lựa chọn SGK lớp 8 năm học 2023-2024 môn Công nghệ

Biên bản họp lựa chọn SGK mới lớp 8 môn Công nghệ

Biên bản góp ý lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 môn Công nghệ được Hoatieu chia sẻ trong bài viết sau đây là mẫu biên bản họp góp ý lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 năm 2023-2024. Với mẫu biên bản họp lựa chọn SGK mới lớp 8 môn Công nghệ file doc dưới đây các thầy cô có thể tham khảo và sử dụng cho công tác lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 của trường mình.

Biên bản góp ý lựa chọn SGK mới lớp 8 môn Công nghệ 2023-2024

TRƯỜNG THCS ………

NHÓM CM: CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GÓP Ý LỰA CHỌN SGK LỚP 8 NĂM HỌC 2023-2024

Môn CÔNG NGHỆ lớp 8

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

– Thời gian: 15h00 ngày 04 tháng 03 năm 2023.

– Địa điểm: Trường THCS …………………………….

– Thành phần dự họp:

1. Bà: …………………………………………………………..

2. Bà: ……………………………………………………………

3. Ông: ………………………………………………………….

– Chủ trì cuộc họp: …………………………………………..

– Thư ký: ………………………………………………………..

II. TIẾN TRÌNH CUỘC HỌP

1. Triển khai các văn bản

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và về việc phê duyệt sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

– Kế hoạch số 03/KH-THCS ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Trường THCS Đào Duy Từ về việc thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023–2024.

2. Thông qua danh mục sách giáo khoa được thảo luận góp ý

STT

Tên sách

Tác giả

Ghi

chú

1

Công nghệ 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng Sơn, Phăm Văn Sơn, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Thị Ngọc Thuý

Công nghệ 8 (Chân trời sáng tạo)

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Nguyễn Thị Thuý, Trương Minh Trí, Phạm Huy Tuân.

Công nghệ 8 (Cánh diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Phạm Hùng Phi, Ngô Văn Thanh, Cao Văn Thành, Chu Văn Vượng.

3. Thảo luận, đánh giá sách giáo khoa của môn học: Công nghệ lớp 8.

– Ý kiến GV ………………….:

+ SGK CÔNG NGHỆ bộ KNTTVCS:

– Ưu điểm: Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế mở, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp. trình bày hài hòa, có tính thẩm mĩ, gây hứng thú cho HS. Sử dụng được nhiều lần.

– Hạn chế: Bài 2: Hình chiếu vuông góc: cần đặt câu hỏi rõ ràng hơn. Bài 17: Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện Nên cho thêm hình ảnh thực tế để học sinh quan sát nhận biệt

+ SGK CÔNG NGHỆ bộ CTST:

– Ưu điểm: Sách giáo khoa trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; đảm bảo tính thẩm mĩ, phù hợp với đặc trưng của môn học tạo hứng thú học tập cho học sinh.

– Hạn chế: Bài 4: Vật liệu cơ khí Thiếu hình ảnh thực tế. Cho thêm hình ảnh thực tế. Bài 9: Mạch điện: Nên Quy ước khi vẽ mạch điện xoay chiều dây pha kí hiệu: A

+ SGK CÔNG NGHỆ bộ Cánh diều:

– Ưu điểm: Nội dung đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực; các hoạt động học tập được chỉ dẫn rõ ràng, giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập, đáp ứng các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

– Hạn chế: Bài 2: Hình chiếu vuông góc của khối hình học cơ bản: Nên giải thích rõ về hướng chiếu của 3 hình chiếu.

– Ý kiến GV …………………..

+ SGK CÔNG NGHỆ bộ KNTTVCS:

– Ưu điểm: Hình ảnh SGK phù hợp với đặc thù môn học và thuận tiện cho việc sử dụng và bảo quản hợp lí .

– Hạn chế: Bài 11 (Tai nạn điện) – Hình 12.2 có thể hiện khoảng cách 4m>6m. Tỉ lệ chưa thống nhất trong cùng 1 hình ảnh dễ gây hiểu nhầm.

+ SGK CÔNG NGHỆ bộ CTST:

– Ưu điểm: Nội dung sách giáo phù hợp với văn hóa, lịch sử, của địa phương có thể phù hợp với nhiều nhóm đối tượng học sinh.

+ SGK CÔNG NGHỆ bộ Cánh diều:

– Ưu điểm: SGK đảm bảo tính khoa hoc, lô gic, thể hiện đủ phẩm chất, năng lực chung, năng lực đặc thù môn học.

– Hạn chế: Bài 8 Truyền và biến đổi chuyển động trang 50 Câu hỏi 2: Cơ cấu tay quay- con trượt.Tính quãng đường di chuyển của con trượt. Nên đặt dấu chấm hỏi cuối câu.

– Ý kiến GV ……………………..

+ SGK CÔNG NGHỆ bộ KNTTVCS:

– Ưu điểm: Chất lượng hình ảnh SGK phù hợp với đặc thù môn học và lứa tuổi học sinh, thuận tiện cho việc sử dụng và bảo quản hợp lí

– Hạn chế: Bài 6 (vật liệu cơ khí) – trang 34 – Hình 6.2 Xe đạp đặc trưng (xe đạp đua) – Nên thay đỗi thành hình ảnh xe đạp thông thường, các em đều quan sát sử dụng hàng ngày.

+ SGK CÔNG NGHỆ bộ CTST:

– Ưu điểm: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức khoa học, hiện đại, thiết thực, phù hợp với văn hóa, lịch sử, của địa phương có thể phù hợp với nhiều nhóm đối tượng học sinh.

– Hạn chế: Bài 1 Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật trang 6,7 Cỡ chữ nhỏ, hình vẽ , nội dung khó.

+ SGK CÔNG NGHỆ bộ Cánh diều:

– Ưu điểm: Cấu trúc SGK đảm bảo tính khoa hoc, lô gic, thể hiện đủ phẩm chất, năng lực chung, năng lực đặc thù môn học, có tính mở tạo cơ hội cho nhà trường, tổ chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục sát với thực tế của địa phương.

– Hạn chế: Bài 2: Hình chiếu vuông góc của khối hình học cơ bản: Nên giải thích rõ về hướng chiếu của 3 hình chiếu.

4. Tổng hợp đánh giá ý kiến góp ý

– Các bộ sách có nội dung đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực; các hoạt động học tập được chỉ dẫn rõ ràng, giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập, đáp ứng các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Hình ảnh minh họa rõ ràng, có tính thẩm mĩ, tạo hứng thú học tập cho học sinh.

5. Bỏ phiếu lựa chọn SGK

– Nhóm chuyên môn bầu ban kiểm phiếu.

– Tổ chức cho các giáo viên bỏ phiếu kín.

– Kiểm phiếu.

– Công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu và danh mục sách giáo khoa đề xuất lựa chọn kèm theo)

6. Kết luận cuộc họp

– 100% các thành viên trong tổ nghiêm túc nghiên cứu và thực hiện góp ý nội dung SGK bộ môn CÔNG NGHỆ lớp 8.

– Tiến hành góp ý và tổ chức bỏ phiếu lựa chọn SGK CÔNG NGHỆ lớp 8

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản

THƯ KÝ

(Kí, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ

(Kí, ghi rõ họ tên)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.


Tài Liệu Giáo Viên

Xem thêm:  Phiếu nhận xét, đánh giá cá nhân sách giáo khoa mới lớp 8 môn Thể dục

Leave a Comment