Biên bản góp ý lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 các môn


Mẫu góp ý lựa chọn SGK mới lớp 8 2023-2024

Mẫu biên bản góp ý lựa chọn SGK mới lớp 8

Biên bản góp ý lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 là mẫu biên bản góp ý, nhận xét đánh giá lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 của tổ chuyên môn. Mẫu biên bản sẽ ghi lại đầy đủ tiến trình của cuộc họp lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 để thông qua danh mục sách giáo khoa được thảo luận góp ý và bỏ phiếu để chọn sách phù hợp nhất với các tiêu chí của nhà trường cũng như của tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết Biên bản góp ý lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 các môn, mời các bạn cùng tham khảo.

Để xem biên bản lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 8 theo từng môn học, mời các bạn nhấn vào đường link tương ứng bên dưới.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.


Tài Liệu Giáo Viên

Xem thêm:  Bản đánh giá thực hiện sách giáo khoa lớp 1 Môn Toán Chân Trời sáng tạo

Leave a Comment