BaO + CO2 → BaCO3


Hướng dẫn chi tiết viết phương trình đã cân bằng

Chúng ta cùng xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Mọi điều cần biết về phương trình BaO + CO2 → BaCO3

BaO + CO2 → BaCO3 là Phản ứng hoá hợp, BaO (Bari oxit) phản ứng với CO2 (Cacbon dioxit) để tạo ra
BaCO3 (Bari cacbonat) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Điều kiện phản ứng BaO (Bari oxit) tác dụng CO2 (Cacbon dioxit) là gì ?

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Làm thế nào để BaO (Bari oxit) tác dụng CO2 (Cacbon dioxit) xảy ra phản ứng?

Dẫn luồng khí CO2 qua BaO.

Xem thêm:  NaHCO3 + NaOH → H2O + Na2CO3

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là BaO (Bari oxit) tác dụng CO2 (Cacbon dioxit) và tạo ra chất BaCO3 (Bari cacbonat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra BaO + CO2 → BaCO3 là gì ?

BaCO3 kết tủa trắng

Những điều cần cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng BaO + CO2 → BaCO3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ Những điều cần thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ BaO Ra BaCO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
BaO (Bari oxit) ra
BaCO3 (Bari cacbonat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ BaO (Bari oxit) ra BaCO3 (Bari cacbonat)

Phương Trình Điều Chế Từ CO2 Ra BaCO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ
CO2 (Cacbon dioxit) ra
BaCO3 (Bari cacbonat)

Xem chi tiết phương trình điều chế từ CO2 (Cacbon dioxit) ra BaCO3 (Bari cacbonat)

Trình bày cụ thể về các phân loại của phương trình BaO + CO2 → BaCO3

Phản ứng hoá hợp là gì ?

Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng hóa hợp có thể là phản ứng oxi hóa – khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa – khử.
Phản ứng hoá học là loại phản ứng xuất hiện nhiều trong chương trình Hoá trung học cơ sở, phổ thông cho tới Ôn Thi Đại Học.

Xem chi tiết phương trình Phản ứng hoá hợp

Xem thêm:  3Fe + 2O2 → Fe3O4

Bài tập thực hành có sử dụng phương trình BaO + CO2 → BaCO3

Click để Xem chi tiết câu hỏi có liên quan tới phương trình BaO + CO2 → BaCO3

Câu 1. Phản ứng hóa học

Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp BaO, Al2O3 và FeO đốt nóng thu
được chất rắn X1. Hòa tan chất rắn X1 thu được chất rắn Y1 và chất rắn E1.
Sục khí CO2 dư vào dung dịch Y1 htu được kết tủa F1. Hòa tan dung dịch E1
vào dd NaOH dư thấy bị tan 1 phần và còn chất rắn G1. Cho G1vào dung dịch
AgNO3 dư (coi CO2 không phản ứng với nước). Tổng số phản ứng xảy ra là:

A. 7
B. 6
C. 8
D. 9

Xem đáp án câu 1

Câu 2. kết tủa

Khi thổi luông khí CO2 vào BaO (bari oxit) sẽ tạo ra hiện tượng?

A. kết tủa trắng
B. dung dịch lỏng màu lam
C. rắn đen
D. kết tủa đỏ gạch

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Phản ứng tạo chất khí

Cho các phương trình hóa học sau:
HNO3 + Fe3O4 —> ;
Fe(NO3)2 –t0–> ;
NaOH + NH2CH2COOCH3 —> ;
NaOH + MgCl2 —> ;
BaCl2 + MgSO4 —> ;
NaOH + NH4NO3 —> ;
Fe + H2O —> ;
Ca(OH)2 + SO2 —-> ;
BaO + CO2 —> ;
FeCl2 + Zn —-> ;
NaOH –t0—> ;
BaCl2 + NaHSO4 —> ;
Cu + HCl + KNO3 —> ;
Ag + Cl2 —-> ;
C + H2SO4 —> ;
H2 + C6H5CHCH2 —-> ;
HNO3 + CuS2 —> ;
HCl + HNO3 —-> ;
Trong các phương trình phản ứng trên, có bao nhiêu phản ứng tạo ra chất khí?

A. 6
B. 10
C. 14
D. 9

Xem đáp án câu 3

Xem thêm:  Cl2 + 2KOH → H2O + KCl + KClO

Câu 4. đơn chất

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:
H2O + K2CO3 + FeCl3 —> ;
CH3I + C2H5NH2 —> ;
Br2 + C6H6 —> ;
Br2 + H2O + CH3CH2CH=O —> ;
NaHCO3 + C2H5COOH —> ;
NaOH + HCOONH3CH2CH3 —> ;
Br2 + KI —> ;
H2O + KCl —> ;
S + CrO3 —-> ;
FeCl2 + H2O —-> ;
AlCl3 —t0–> ;
H2SO4 + KMnO4 + H2C2O4 —> ;
AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 —>
O2 + C4H10 –> ;
Ba(OH)2 + Cr(NO3)3 —> ;
NaOH + K2HPO4 —> ;
NaOH + C2H5Cl —> ;
H2SO4 + Fe(OH)2 —> ;
Cu + H2SO4 + NaNO3 —> ;
F2 + H2 —> ;
Fe2O3 + H2 —> ;
CaO + HCl —> ;
KOH + CH3NH3HCO3 —> ;
C + ZnO —> ;
Zn + BaSO4 —> ;
Na2SO3 + Ba(OH)2 —> ;
H2 + O2 —> ;
NaOH + CuCl2 —> ;
Al + H2O —> ;
NaOH + CH3COOK —> ;
Mg + CO2 —> ;
Fe + H2O —> ;
Ca(OH)2 + SO2 —> ;
BaO + CO2 —> ;
FeCl2 + Zn —-> ;
NaOH –dpnc–> ;
Trong các phương trình phản ứng trên, có bao nhiêu phương trình tạo ra đơn chất?

A. 26
B. 18
C. 24
D. 12

Xem đáp án câu 4

Báo lỗi cân bằng phương trình

Nếu bạn biết chính xác phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo
cho chúng mình biết nhé

Trường THPT Lê Văn Tám

Leave a Comment